Europejska sieć sieci zaangażowanych w gospodarkę o obiegu zamkniętym Europy podejmuje wyzwanie transformacji funkcjonowania gospodarki

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował konferencję zainteresowanych stron na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, w której udział wzięło ponad 350 podmiotów tego sektora z całej Europy. Drugi dzień konferencji, 7 marca, poświęcono wymianie pozytywnych doświadczeń, ale także historiom o napotykanych trudnościach.

Członek EKES-u Cillian Lohan wezwał uczestników do refleksji nad głównym zagadnieniem rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym, a mianowicie: Kto ma być motorem przemian? Czy mają to być konsumenci, przemysł, czy też decydenci polityczni – kto powinien być liderem tej transformacji? 

„Moim zdaniem na pierwszym etapie zmian nie należy kłaść odpowiedzialności na barki konsumentów” – powiedział Cilian Lohan i dodał: „To w pierwszej kolejności zmiany w praktykach biznesowych, wspierane przez dostosowaną politykę i jej instrumenty tak naprawdę złożą się na środowisko, w którym konsumenci będą mieć w zasięgu ręki przystępne cenowo opcje, pozwalające na dokonanie zrównoważonych wyborów”.

Ladeja Godina Košir, przewodnicząca europejskiej platformy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, zaapelowała do obecnych, by jak najczęściej korzystali z platformy jako narzędzia wsparcia przy przezwyciężaniu trudności w realizacji projektów w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym. Swe wystąpienie podsumowała: „Chcemy być siecią sieci dla wszystkich”.

Joanna Drake, zastępczyni dyrektora generalnego DG ds. Środowiska, podkreśliła główną rolę zaangażowania zainteresowanych podmiotów w inicjatywy Komisji Europejskiej w dziedzinie gospodarce o obiegu zamkniętym. Zaznaczyła: „ich sukces wynika poniekąd z przyjęcia oddolnego podejścia, polegającego na wsparciu dla tych podmiotów i ich aktywnym włączaniu poprzez współpracę, platformy, wymianę najlepszych rozwiązań i dobrowolne praktyki biznesowe”.

W ramach konferencji zorganizowano osiem warsztatów interaktywnych na następujące tematy:

  • Europejska mapa strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Spojrzenie konsumenta na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Wymiar społeczny gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Miasta realizujące obieg zamknięty dla łagodzenia zmiany klimatu
  • Zamówienia publiczne wspomagające zamknięcie obiegu w gospodarce
  • Narzędzia do oceny transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Kreatywność i innowacje na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Wkład wsi realizujących obieg zamknięty w rozwój obszarów wiejskich

Konferencję zakończył wernisaż wystawy Kindred Spirits.

Duże zainteresowanie wzbudziło także nietypowe wystąpienie Riety Aliredjo, szefowej fundacji Stars-are-circular. Mówiła ona, czym się kierować, szukając nowych trendów w gospodarce o obiegu zamkniętym. Jaka jest jej rada? Bądźmy ciekawi, świadomi, hojni i radośni!

Podsumowanie wniosków z każdego warsztatu można znaleźć tutaj. (dm)