Grupa „Różnorodność Europy” omawia rolę społeczeństwa obywatelskiego w obronie wspólnych europejskich wartości

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

7 maja Grupa EKES-u „Różnorodność Europy” spotka się na kolejnym posiedzeniu nadzwyczajnym w Bukareszcie. Ta konferencja wysokiego szczebla pt.: „Europa wspólnych wartości a społeczeństwo obywatelskie” zostanie zorganizowana w atrium Biblioteki Narodowej.

Na konferencji, zaledwie dwa dni przed szczytem UE w Sybinie poświęconym przyszłości UE, omówione zostaną trzy najważniejsze aspekty z perspektywy europejskiego społeczeństwa obywatelskiego:

  • zagwarantowanie europejskich wartości i praw podstawowych;
  • zmieniająca się rola społeczeństwa obywatelskiego;
  • przyszłość Unii.

Oczekuje się około 140 uczestników, w tym członków EKES-u ze wszystkich państw członkowskich UE, a także przedstawicieli rumuńskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk naukowych i rumuńskiej prezydencji w Radzie UE.

Rumuńska prezydencja w Radzie UE określiła jeden ze swych priorytetów jako „Europę wspólnych wartości”. Grupa „Różnorodność Europy” w pełni popiera ten cel, który stanowi uzupełnienie ogromnych prac przeprowadzonych już w tej dziedzinie przez naszą Grupę i cały EKES.

Głównym przedmiotem naszych działań są rozważania, w jaki sposób ochronić demokrację i jej wartości, w jaki sposób informować o korzyściach wynikających z członkostwa UE i je wyjaśniać, a także w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie może nadać kształt przyszłej Europie. (ih)