„Wszyscy jesteśmy migrantami”

W dniu 2 kwietnia przewodniczący EKES-u Luca Jahier w towarzystwie członków EKES-u Isabeli Cano, Stefana Mallii i Cristiana Pirvulescu zwiedził Muzeum Red Star Line w Antwerpii, które jest symbolicznym miejscem z punktu widzenia europejskiej migracji. Z Antwerpii, która była głównym portem Linii Red Star, do Ameryki Północnej wypłynęły na jej statkach dwa miliony pasażerów.

Muzeum koncentruje się na opowiedzeniu ich historii. Według przewodniczącego Luki Jahiera kwestia migracji ma nadal kluczowe znaczenie dla Europy. Nie jest to nowy temat, który rodzi podziały dopiero w ostatnich latach, lecz część europejskiej historii, z którą powiązanie jest całkowicie jasne. Dla milionów migrantów pierwszym powodem wyjazdu z kraju było bezpieczeństwo. Prześladowani marzyli o życiu w wolności. Drugi powód miał charakter ekonomiczny – emigranci pragnęli bardziej dostatniego życia. Trzecim powodem była miłość – marzyli o wiecznym zakochaniu. Podczas wizyty delegacja EKES-u spotkała się z grupą migrantów z Syrii, Armenii, Iranu i Kongo, którym pomogła wspólnota Św. Idziego. Mówili o swym losie, o sytuacji nowo przybyłych migrantów i uchodźców w Belgii, a także o nadziei na lepsze życie.