Miliony obywateli z niepełnosprawnościami nie będą mogły zagłosować w wyborach europejskich

Około 800 tys. obywateli UE borykających się z problemami zdrowia psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną zostanie pozbawionych prawa do głosowania na mocy przepisów krajowych obowiązujących w 16 państwach członkowskich. Ponadto w swym sprawozdaniu EKES stwierdził, że bariery techniczne w lokalach wyborczych będą działały odstraszająco na miliony wyborców, lokale te bowiem nie uwzględniają potrzeb wynikających z różnych rodzajów niepełnosprawności tych osób.

Z opublikowanego w marcu raportu informacyjnego EKES-u pt.: „Rzeczywiste prawa osób z niepełnosprawnościami do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego” wynika, że mimo wielu prawnie wiążących dokumentów chroniących prawa osób z niepełnosprawnościami w UE, do tej pory żadne z państw członkowskich nie zapewniło dostępu do głosowania wszystkim obywatelom.

„Raport ukazuje brzydszą stronę Europy, rzeczywistość, która znacznie odbiega od naszych oczekiwań” – powiedział autor dokumentu Krzysztof Pater, który opracował go na podstawie ankiet przeprowadzanych przez ponad dwa lata we wszystkich państwach UE oprócz Zjednoczonego Królestwa.

W dziewięciu krajach osoby borykające się z problemami zdrowia psychicznego automatycznie tracą prawo do głosowania, kiedy wyznacza się im opiekuna. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym w siedmiu państwach ich zdolność do głosowania jest oceniana indywidualnie przez sądy albo rady lekarskie.

Aż w 18 państwach członkowskich wyborca niewidomy nie ma żadnych możliwości samodzielnego głosowania. W ośmiu krajach osoba, która nie jest fizycznie w stanie przybyć do lokalu wyborczego, nie będzie mogła oddać głosu.

Raport wzbudza jednak również nadzieję, ponieważ wymienia się w nim 200 przykładów dobrych praktyk i pozytywnych rozwiązań ze wszystkich państw UE. (ll)