Europejskie Forum Migracji przedstawia dziesięć zaleceń służących poprawie polityki migracyjnej UE

W dniach 3–4 kwietnia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komisja Europejska zorganizowały tegoroczne Europejskie Forum Migracji, na którym przeanalizowano rolę społeczeństwa obywatelskiego i władz lokalnych w zarządzaniu migracjami i zapewnieniu bezpiecznych i legalnych dróg migracji do UE.

Na tegorocznym, organizowanym już po raz piąty forum przedstawiono dziesięć zaleceń, które były wynikiem dyskusji 250 specjalistów z organizacji społeczeństwa obywatelskiego UE, przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych i krajowych, instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych.

Wydarzenie otworzyli komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos i przewodniczący EKES-u Luca Jahier. Podkreślili oni potrzebę inteligentnej i odpowiednio kontrolowanej polityki UE dotyczącej legalnej migracji, która może pomóc UE w odniesieniu korzyści z migracji, zwiększeniu spójności społecznej i ochronie migrantów znajdujących się w najtrudniejszym położeniu.

Europejskie Forum Migracji wskazało na znaczenie szczebla oddolnego w lepszym zarządzaniu migracją i podkreśliło pilną potrzebę uwzględnienia zdania migrantów na etapie opracowywania polityki integracyjnej.

Inne propozycje, które znalazły się wśród najważniejszych zaleceń Forum, dotyczyły udziału społeczeństw przyjmujących w projektach integracji migrantów, specjalnych potrzeb słabszych grup, zachęt do reintegracji migrantów w ich krajach pochodzenia po pobycie w UE w celu podjęcia pracy lub nauki itd. (ll)