EKES przedstawia plan, jak Unia ma budować pokój w Europie i na świecie

Podczas marcowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię, w której nakreślił kierowaną przez UE globalną strategię na rzecz budowania pokoju, która obejmuje utworzenie tzw. drogi gołąbka pokoju, prowadzącej z Irlandii Północnej do Nikozji i służącej promowaniu dialogu, pojednaniu i zapobieganiu konfliktom. 

Najwyższy czas, by UE, która jest największym projektem pokojowym nowoczesnej historii, stała się światowym liderem w budowaniu pokoju w Europie i na świecie. Taka jest główna myśl zawarta w opinii „Droga gołąbka pokoju” – propozycja globalnej strategii UE na rzecz budowania pokoju, przyjętej przez EKES. Jak stwierdziła sprawozdawczyni Jane Morrice, UE ma moralny obowiązek, wykraczający poza geopolityczne lub ekonomiczne interesy, by chronić życie niewinnych ofiar uwikłanych w konflikty, w szczególności dzieci.

EKES apeluje do UE, by opracowała i finansowała nową globalną strategię na rzecz budowania pokoju, której najważniejszym elementem byłoby utworzenie drogi gołąbka pokoju, czyli szlaku ciągnącego się przez 5 tys. kilometrów przez Europę – od Irlandii Północnej do Nikozji, stolicy Cypru. Inicjatywa ta czerpie inspirację z pielgrzymki św. Kolumbana, irlandzkiego mnicha z VI w., który przemierzył drogę z Irlandii do Włoch i został nazwany przez założyciela UE Roberta Schumana patronem wszystkich tych, którzy pragną budować zjednoczoną Europę.

Przewiduje ona także zakładanie europejskich centrów pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i w Nikozji, a także ośrodków uczenia się łączących strategiczne miejsca na „drodze gołąbka pokoju” oraz oficjalne uznanie przez UE symbolu gołąbka pokoju jako znaku firmowego dla wszystkich unijnych projektów pokojowych. (dgf)