UE powinna określić jasną strategię w dziedzinie swojej łączności z Azją

Na marcowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjął opinię w sprawie wspólnego komunikatu „Łącząc Europę i Azję – elementy składowe strategii UE”, przedstawionego przez Komisję Europejską wspólnie z Wysoką Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa we wrześniu 2018 r. EKES uważa, że komunikat stanowi zmarnowaną szansę, ponieważ nie nawiązuje do wielu znaczących kwestii strategicznych, jego ambicje są ograniczone i brakuje naprawdę przyszłościowej perspektywy, jeśli chodzi o rozwój stosunków i łączności UE z Azją.  

Komitet uważa, że nie odzwierciedlono najważniejszych realiów gospodarczych i geopolitycznych i w niewielkim stopniu uznano znaczne zróżnicowanie lub złożoność Azji. Z „głębokim niepokojem” stwierdza, że w co najmniej 17 obszarach w ograniczonej mierze – o ile w ogóle – wspomina się o mających podstawowe znaczenie niedawnych wydarzeniach, które wpływają zarówno na UE, jak i na Azję.

W opinii wskazuje się, że jedną z tych luk jest brak jakiejkolwiek wzmianki o opracowanej przez chiński rząd strategii w zakresie rozwoju „Jeden pas i jeden szlak”, mimo że uważa się ją za zdecydowany sygnał dążenia Chin do odgrywania bardziej znaczącej roli na poziomie globalnym oraz zwiększenia swojej strefy wpływu. EKES uważa za niezbędne, aby UE formalnie zareagowała na tę strategię.

Komitet wyraża również ubolewanie, że w komunikacie brakuje odniesienia do prowadzonych już dialogów społeczeństwa obywatelskiego między UE a Azją, a zwłaszcza do przewodnich organów monitorowania przez społeczeństwo obywatelskie utworzonych na mocy tych istotnych umów handlowych. Jak zauważył sprawozdawca opinii Jonathan Peel, nie ma rozwiązań odpowiednich dla wszystkich, a Azja nigdy nie może być lustrzanym odbiciem UE. Twierdzi on jednak również, że „aby pozyskać sobie serca i umysły w Azji, UE musi zrobić więcej”. Jego zdaniem komunikat rozczarowuje niewielką liczbą odniesień do praw człowieka, praworządności, dobrych rządów i demokratyzacji. (dgf)