Europejscy pracodawcy opowiadają się za otwartą, zjednoczoną i silną UE

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Niecałe dwa miesiące przed wyborami europejskimi Grupa Pracodawców opowiedziała się za otwartą, zjednoczoną i silną UE. Przedstawiciele biznesu zobowiązali się do działań na rzecz silnej i dobrze prosperującej UE. Siła UE leży w jej atrakcyjności. Aby móc dalej korzystać z „europejskiego stylu życia”, potrzebujemy konkurencyjnego otoczenia biznesowego. To tylko niektóre z głównych przesłań deklaracji politycznej przyjętej niedawno przez Grupę Pracodawców.

9 kwietnia br. przewodniczący Grupy Jacek Krawczyk złożył ją na ręce wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jyrkiego Katainena. Wydaliśmy tę deklarację, aby wyrazić swoje zdanie na temat wsparcia pracodawców dla UE. Choć korzyści związane z członkostwem w UE są oczywiste dla kogokolwiek, kto prowadzi działalność gospodarczą, zbyt często zapominamy o nich w życiu codziennym. Pracodawcy pragną to zmienić – powiedział przewodniczący Jacek Krawczyk.

W deklaracji nawołuje się do otwartej gospodarki wraz z otwartymi rynkami i uczciwą konkurencją. Otwartej gospodarce musi towarzyszyć otwarte społeczeństwo oparte na dialogu i dobrym sprawowaniu rządów. Europa potrzebuje wspomagających i zachęcających strategii politycznych, które pobudzałyby do kreatywności i innowacji oraz budziły ducha przedsiębiorczości.

Pracodawcy są pewni, że otwartość zwiększa stabilność i bezpieczeństwo zarówno gospodarki, jak i społeczeństwa. Otwarta gospodarka i otwarte społeczeństwo są bowiem korzystne dla wszystkich. To sposób na odnowienie zaufania do UE.

Deklarację można przeczytać w 23 językach urzędowych UE na stronie: bit.ly/2X6Swgu (lj)