Dzień Otwartych Drzwi EKES-u w 2019 r.

9 maja to Dzień Europy. Zgodnie z wieloletnią tradycją instytucje UE otworzą swoje podwoje dla zwiedzających w pierwszą sobotę miesiąca, która tego roku przypada na 4 maja. Tematem będą wybory europejskie w dniach 23–26 maja, gdy europejscy obywatele wybiorą swych przedstawicieli na kolejne pięć kluczowych lat.

W ramach inicjatywy Parlamentu Europejskiego www.tymrazemglosuje.eu EKES prowadzi kampanię na rzecz lepszej frekwencji wyborczej, która może wzmocnić proces demokratyczny UE i nadać mu większą legitymizację.

Obchody tego dnia będą toczyć się wokół trzech głównych tematów: zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i otwartej Europy. EKES zaprezentuje swoją działalność w różnych dziedzinach, takich jak zrównoważony rozwój, zmiana klimatu, celowe postarzanie produktów, zatrudnienie, niepełnosprawność, stosunki UE z innymi regionami świata.

Członkowie i pracownicy EKES-u powitają zwiedzających, przedyskutują z nimi nadchodzące wybory i przyszłość Europy, a także wyjaśnią rolę EKES-u w procesie decyzyjnym UE. Interaktywne gry i zabawy w połączeniu z muzyką na żywo pomogą przybliżyć Europę ogółowi obywateli.

Dzień Otwartych Drzwi 2019 – EKES – budynek im. Jacques’a Delorsa, Rue Belliard 99, 1040 Bruksela. (mp)