Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: zharmonizowane przepisy skuteczniej ochronią obywateli Europy

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego budzą szczególne obawy, dlatego ich stosowanie musi być regulowane spójnymi i zharmonizowanymi unijnymi przepisami. EKES apeluje o spójną i całościową strategię opartą na wiedzy naukowej i zawierającą plan działania z jasno określonymi celami i terminami.

EKES uważa, że koniecznie należy przeprowadzić pełną ocenę adekwatności obecnego prawodawstwa, w tym jego skutków społecznych i gospodarczych, by ustalić rzeczywistą sytuację.

Obecnie z powodu braku koordynacji przepisy są fragmentaryczne i czasem niespójne. Musimy stworzyć ramy prawne, które umożliwią spójne i konsekwentne regulowanie wykorzystania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego na podstawie wiedzy naukowej. Stosowanie tych substancji musi opierać się na zasadzie ostrożnościowej, podobnie jak w przypadku wprowadzonych już skutecznych przepisów dotyczących biocydów i pestycydów, powiedział Brian Curtis, sprawozdawca przyjętej w marcu opinii EKES-u w sprawie kompleksowych ram UE dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Długoterminowej strategii musi towarzyszyć , po to by określić cele i terminy.

Komitet proponuje ustanowienie mechanizmu finansowego w celu wspierania zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników w okresie przejściowym.

Społeczeństwo obywatelskie mogłoby odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu lub wspieraniu krajowych kampanii informacyjnych, przekazując informacje na temat środków UE na rzecz ochrony zdrowia Europejczyków oraz zachęt w zakresie edukacji i szkoleń. (sma)