«Twoja Europa – Twoje Zdanie» ma 10 lat: głosuj za przyszłością

This page is also available in

Szanowni Państwo!

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) organizuje 10. edycję wydarzenia „Twoja Europa – Twoje Zdanie” w Brukseli w dniach 21–22 marca 2019 r.

W ramach inicjatywy „Twoja Europa – Twoje Zdanie” (YEYS) 33 szkoły (z 28 państw członkowskich UE i pięciu krajów kandydujących) zapraszane są do Brukseli w celu przeprowadzenia debaty na aktualny temat dotyczący młodzieży.

Najnowsza edycja wydarzenia nosi tytuł „«Twoja Europa – Twoje Zdanie» ma 10 lat: głosuj za przyszłością” w nawiązaniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2019 r. Uczniowie zostaną poproszeni o wyrażenie opinii w szeregu kwestiach, w tym:

  • Jaka powinna być rola młodych obywateli w budowaniu Europy i co należy zrobić, by wzięli w tym większy udział?
  • W jaki sposób Europa może zachęcić młodych ludzi do większego udziału w wyborach i co może wyniknąć z ich głosowania?
  • Jak wzmocnić demokrację w Europie i lepiej informować o kierunkach polityki UE, by zwalczać fałszywe informacje?
  • Co mogą zrobić młodzi Europejczycy, by nadać Europie bardziej demokratyczny i partycypacyjny charakter?

Jeśli Państwa placówka jest szkołą średnią, to bez względu na jej profil i niezależnie od tego, czy reprezentuje jedno z 28 państw członkowskich UE, czy też jeden z pięciu krajów kandydujących, gorąco zachęcamy do zgłoszenia jej do udziału w wydarzeniu „Twoja Europa – Twoje Zdanie 2019”.

 

Szkoły zostaną wybrane w drodze losowania, a reprezentujący ją uczniowie spędzą trzy dni w Brukseli.

Każda wylosowana szkoła będzie mogła wysłać pod opieką nauczyciela trzech uczniów w przedostatnim roku nauki. EKES pokrywa koszty podróży i zakwaterowania oraz koszty posiłków podawanych w trakcie wydarzenia.

Uczniowie spotkają się z rówieśnikami z innych krajów, z którymi będą mogli wymienić opinie i opracować rezolucje na tematy związane z Unią Europejską. Będzie to unikalna okazja do lepszego zrozumienia sposobu funkcjonowania UE i do wzięcia udziału – w wielokulturowym środowisku – w dyskusji wzorowanej na debacie odbywającej się w zgromadzeniu.

Podczas sesji plenarnych zapewnione zostanie tłumaczenie ustne na język angielski i francuski, natomiast spotkania przygotowawcze grup roboczych odbywać się będą w języku angielskim.

Członkowie EKES-u odwiedzą wybrane szkoły, by przygotować uczniów do debaty w Brukseli. Jeszcze przed tymi wizytami rozesłane zostaną do szkół dokumenty i materiały pomocnicze.

Na naszej stronie znajdą Państwo szczegółowy opis wydarzenia, film wideo YEYS 2018, internetowy formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz wszelkie informacje praktyczne.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 18 listopada 2018 r.

Z wielką przyjemnością powitamy Państwa w Brukseli!

Łączymy wyrazy szacunku,

Isabel Caño Aguilar
Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji

Downloads

Presentation of the event by the EESC Vice-President for Communication

See also