„Twoja Europa – Twoje Zdanie 2018”: inspirujące pomysły budowania jedności w obliczu różnorodności europejskiej kultury

This page is also available in

Młodzi Europejczycy uważają, że większe możliwości nauki języków w trakcie podróży, bardziej dostępne europejskie zabytki kulturalne oraz zachowanie kultury dzięki kuchni narodowej i rzemiosłu mogą zainspirować młodych Europejczyków do odkrywania różnych kultur i lepszego zrozumienia wspólnego dziedzictwa kulturowego. Dziewięćdziesięciu dziewięciu uczniów z całej Europy, którzy wzięli udział w corocznej imprezie młodzieżowej „Twoja Europa – Twoje zdanie” (YEYS) 2018, zaproponowało powyższe zalecenia decydentom politycznym UE. Wydarzenie to zostało zorganizowane dziewiąty rok z rzędu przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).

Doskonałe pomysły dotyczące europejskiej kultury

W dniach 15–16 marca EKES powitał uczniów z trzydziestu trzech szkół średnich z 28 państw członkowskich UE i pięciu krajów kandydujących. Ze względu na to, że 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, YEYS został poświęcony kulturze i odbył się pod hasłem: „Zjednoczeni w różnorodności: młodsza przyszłość europejskiej kultury”.

Wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier podkreślił wagę wsłuchania się w głos młodzieży i uwzględnienia ich pomysłów. „Niesamowity projekt o nazwie Europa należy do wszystkich, jest tworzony przez wszystkich i każdy ma w nim swój głos. Dokładnie dlatego jesteście tutaj” – stwierdził Lobo Xavier w trakcie powitania uczniów na YEYS.

Podczas intensywnych debat i warsztatów uczniowie omówili sposób zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego i zwiększenia jego atrakcyjności dla młodych Europejczyków. Pomysły dotyczyły istotnych i szeroko omawianych tematów w Europie takich jak równość, bezpieczeństwo i integracja, które można by poprawić w drodze działalności kulturalnej. Z dziesięciu konkretnych zaleceń dla decydentów politycznych UE wybrano w drodze głosowania trzy najbardziej interesujące propozycje:

  1. Możliwość odkrywania innych kultur w trakcie podróży. W ramach projektu zaproponowano opracowanie specjalnego programu wymiany naukowej obejmującej zajęcia językowe, podczas której uczniowie mieszkaliby w rodzinach przyjmujących i uczyliby się o nowych kulturach. „Podczas wyjazdów masz możliwość zapoznania się z innymi kulturami i ich większego docenienia. Bycie Europejczykiem napawa Cię dumą” – wyjaśnił uczeń z Cypru, który przedstawił to zalecenie.
  2. Zachowanie kultury, uczenie się na podstawie przeszłości i wykorzystanie jej do budowania przyszłości Celem zalecenia jest stworzenie Domu Kultury Kulinarnej UE w każdym państwie członkowskim. „Zamawiając konkretne danie narodowe, otrzymamy krótką notatkę na temat okoliczności historycznych, w których danie powstało, co przyczyni się do zwiększenia tolerancji między narodami” – stwierdził delegat ze Słowenii. Oprócz tego grupa uczniów zaproponowała opracowanie programu wsparcia dla małych, tradycyjnych sklepów z rękodziełem w celu zachowania tradycyjnej kultury ludowej.
  3. Eksperyment kulturalny Celem projektu jest przybliżenie wszystkim ludziom kultury i dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festiwali tematycznych dotyczących podróży oraz uniknięcie koncentracji muzeów w dużych miastach. „Jest to ideał, do którego powinniśmy dążyć, gdyż tym sposobem możemy stać się bogatsi. Życie jest znacznie ciekawsze, jeżeli otwierasz się na inne kultury. Nie mam jednak pewności, czy kultura europejska jest obecnie namacalna i dostępna” – stwierdził delegat z Francji.

Kultura – serce Europy

Europejscy nastolatkowie mieli okazję omówić znaczenie zachowania i krzewienia dziedzictwa kulturowego z członkami EKES-u, ekspertami i artystami.

„Nie możemy zbudować Europy, jeżeli nasza kultura i dziedzictwo kulturowe nie będą zajmować bardziej centralnego miejsca. Zbyt długo budulcem Europy były głównie gospodarka, finanse i rynek” – stwierdziłaSneška Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalna Europa Nostra, organizacji chroniącej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w Europie. „Są to bardzo istotne narzędzia służące połączeniu gospodarek i społeczeństw. Lecz co jest sercem i duszą Europy? Kultura i dziedzictwo kulturowe” – dodała.

Sneška Quaedvlieg-Mihailović podkreśliła również, że jeżeli Europa ma wspólne dziedzictwo kulturowe, jej obywatele ponoszą wspólną odpowiedzialność za jego ochronę.

W międzyczasie przewodniczący EKES-u Georges Dassis zwrócił uwagę, że wielu Europejczyków jest obecnie dobrze sytuowanych, lecz nie wszędzie tak jest i nie zawsze w Europie. „Naprawdę istotne jest zachęcenie młodzieży do wzięcia odpowiedzialności w swe ręce, zapoznania się z dokonaniami oraz zastanowienia się, jak poprawić sytuację. Musimy ze sobą współpracować, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Bez Was nic się nie wydarzy” – stwierdził Georges Dassis.

EKES zadba o to, by trzy propozycje, na które oddano najwięcej głosów, zostały uwzględnione w zaleceniach Komitetu dla decydentów UE. Ponadto Sneška Quaedvlieg-Mihailović, sekretarz generalna Europa Nostra, wyraziła zainteresowanie przedstawieniem zaleceń na Europejskim Szczycie Dziedzictwa Kulturowego, który odbędzie się tego lata w Berlinie.

Co roku EKES wybiera losowo i zaprasza do udziału w tej wyjątkowej corocznej imprezie młodzieżowej trzydzieści trzy szkoły, z których każda reprezentuje państwo członkowskie lub kraj kandydujący. Ze względu na to, że YEYS zyskuje na popularności, wiceprzewodniczący Lobo Xavier zaproponował stworzenie sieci byłych i obecnych uczniów i nauczycieli YEYS.

Więcej informacji na temat YEYS znajduje się tutaj: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads