„Nie ma głosowania bez edukacji” (ang. „No Education, No Vote”) – obowiązkowy program nauczania dotyczący spraw europejskich – najpopularniejszą propozycją tegorocznej edycji „Twoja Europa – Twoje zdanie” YEYS 2019

Participants in YEYS 2019

Obowiązkowy program nauczania dotyczący polityki europejskiej, aby poszerzyć wiedzę obywateli przed wyborami, zdobył najwięcej głosów w tegorocznej edycji „Twoja Europa – Twoje Zdanie” (YEYS), wydarzeniu dla młodzieży zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w dniach 21–22 marca 2019 r. Ta propozycja, podobnie jak wybrane pozostałe trzy, skupiające się na wykorzystaniu nowych technologii i mediów społecznościowych w celu zwiększenia udziału w wyborach europejskich, zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu do rozpatrzenia.

Po dwóch dniach ożywionych dyskusji i debat 99 uczniów w wieku 16–17 lat z wybranych do YEYS 2019 szkół średnich przedstawiło podczas ostatniej sesji plenarnej dziesięć zaleceń. W centrum zainteresowania znalazły się edukacja i media społecznościowe, a w wielu projektach łączono korzystanie z platform internetowych z organizacją spotkań na żywo, by (ponownie) powiązać społeczeństwo obywatelskie z decydentami politycznymi. Cztery propozycje, które zdobyły największe poparcie, to:

1. Nie ma głosowania bez edukacji (ang. No Education, No Vote), projekt obowiązkowego programu dla szkół w całej Europie zawierającego trzy części: praktyczną znajomość UE, połączoną ze zwiedzaniem unijnych instytucji, wiedzę teoretyczną z testami i prezentacjami oraz interaktywną platformę z quizami i filmami.

2. EU&U.EU, strona internetowa z najważniejszymi informacjami na temat UE i wyborów do Parlamentu Europejskiego, by zwiększyć przejrzystość i podnieść poziom wiedzy wśród obywateli. Platforma ma intensywnie korzystać z mediów społecznościowych i treści multimedialnych.

3. (ex-aequo) Europe E-VOTE, propozycja przekształcenia dnia wyborczego w święto narodowe oraz promowania głosowania elektronicznego, oraz From You to UE, inicjatywa na rzecz kontaktów ruchów społecznych z politykami, aby obie strony mogły wspólnie szukać rozwiązań.

Inne propozycje przedstawione przez uczniów to:

#Insta (nt) vote: dotyczący poprawy wyników kont UE w mediach społecznościowych za pomocą wysokiej jakości treści skierowanych konkretnie do osób młodych, takich jak krótkie filmy i komentarze influencerów, w celu zwiększenia świadomości i uczestnictwa.

Sieć młodych Europejczyków, której celem jest informowanie o działaniach i ograniczeniach UE, łączenie różnych ludzi w całej Europie oraz inspirowanie debaty za pośrednictwem platformy internetowej służącej organizowaniu projektów i publikowaniu ich wyników.

Znajdź swój głos, projekt zawierający dwie części: spotkanie na szczycie, które odbywałoby się trzy razy do roku, z dialogami na żywo i różnymi działaniami z udziałem młodych Europejczyków i polityków, oraz stronę internetową z interaktywnymi treściami i informacjami.

Kształtuj swoją przyszłość – zabierz głos, projekt dotyczący strony internetowej, na której można by zamieszczać opinie na szereg tematów skierowanych do młodych ludzi w wieku poniżej 26 lat. Użytkownicy mogliby wyrażać swoje sympatie i antypatie wobec opinii, a najpopularniejsze z nich byłyby przedstawiane w Parlamencie Europejskim.

SharEU, aplikacja do nawiązywania kontaktów między ruchami społecznymi a instytucjami UE, z udziałem wyspecjalizowanych moderatorów, którzy co miesiąc przedkładaliby Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat zamieszczanych inicjatyw, zacieśniając w ten sposób kontakty z obywatelami.

Głosy, które warto usłyszeć, platforma, w ramach której można by promować inicjatywy i przemówienia, by zachęcić wyborców do angażowania się i do walki o własne pomysły. Użytkownicy wybieraliby inicjatywy do zaprezentowania Parlamentowi Europejskiemu.

Uczestników YEYS 2019 powitał przewodniczący EKES-u Luca Jahier, słowami: „Musimy naśladować przykład Grety Thunberg, która była w stanie zmobilizować ogromną liczbę ludzi w krótkim czasie, używając bezpośredniego języka. Proszę, angażujcie się w tę walkę, prowokujcie, bo walczycie nie tylko o swoją własną przyszłość, ale również o naszą wspólną przyszłość”. Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji Isabel Caño, zamknęła wydarzenie następującymi słowami: „Z dumą dzielimy się Waszymi pomysłami, marzeniami, entuzjazmem i rozwiązaniami w takiej instytucji jak EKES, gdzie wszyscy uczymy się, że negocjacje są drogą do osiągnięcia konsensusu”. Irini Pari, członkini EKES-u, która zainicjowała YEYS w 2010 r., dodała: „Każde wyzwanie stanowi szansę, i udało Wam się to nam udowodnić. Nie pozwólcie, by opanował Was strach, rozwińcie skrzydła. Europa jest Wasza i cały świat do Was należy”.

Kontekst:

Uczniów poproszono o podzielenie się pomysłami dotyczącymi wyborów europejskich w 2019 r. i zaproponowanie odpowiedzi na konkretne pytania:

  • Jak możemy wzmocnić demokrację przedstawicielską w przyszłości?
  • Jakie są rodzaje zaangażowania politycznego oprócz wyborów europejskich i jak możesz w nich uczestniczyć?
  • Co Twoim zdaniem należy zrobić, aby poprawić frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Do udziału w inicjatywie wylosowano za pomocą elektronicznego narzędzia 33 szkoły. Uczestniczyło w niej po jednej szkole z każdego z 28 państw członkowskich UE i pięciu krajów kandydujących (Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Turcji). W 10. rocznicę YEYS wpłynęła rekordowa liczba 1038 zgłoszeń.

Projekt „Twoja Europa – Twoje zdanie!” (YEYS) to wydarzenie organizowane przez EKES, reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na poziomie europejskim. Jest ono sztandarową imprezą Komitetu adresowaną do młodzieży. Dzięki tej inicjatywie EKES zamierza zadbać o to, by poglądy, doświadczenia i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE. EKES pragnie zachować i rozwinąć swoje stosunki z brytyjskim społeczeństwem obywatelskim po brexicie i w związku z tym postanowił zaangażować brytyjską młodzież w tę debatę, mimo że najprawdopodobniej nie będzie ona głosować w wyborach europejskich w 2019 r.

Dalsze szczegóły dotyczące YEYS 2019 są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia.

Work organisation

Downloads

PR 15/2019: "No Education, No Vote", a mandatory syllabus on EU affairs for European students was the most voted proposal at YEYS 2019