Apel Georges’a Dassisa o zjednoczoną, demokratyczną, społeczną i wolną Europę

This page is also available in

O przyszłości demokracji w Europie debatowano na dwudniowej europejskiej konferencji zorganizowanej przez Georges’a Dassisa, przewodniczącego EKES-u, w audytorium muzeum Akropolu w Atenach w dniach 1–2 marca. W wypełnionej po brzegi sali muzeum żywo dyskutowali przedstawiciele instytucji unijnych, rządu Grecji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uczelni wyższych, a przewodniczący Dassis z przekonaniem mówił, że przyszłość demokracji jest bezpośrednio związana z pokojem i strukturą federalną Europy.

Populizmu, który niebezpiecznie szerzy się w krajach Europy, nie da się zwalczyć słowami. Unia Europejska musi zaproponować konkretne rozwiązania dla potrzeb obywateli i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i pracę oraz przyszłość dla ich dzieci” – powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis. „Chcemy Unii, która może zapewnić wszystkim równe szanse. Aby walczyć z populizmem i przezwyciężyć frustrację odczuwaną przez tych naszych współobywateli, którzy są teraz w wyjątkowo trudnej sytuacji, musimy na pierwszy plan wysunąć kwestie społeczne, nie narażając przy tym oczywiście na szwank gospodarki Unii”.

Georges Dassis wezwał do powołania europejskiego ministra finansów, który byłby demokratycznie wybierany i ponosił odpowiedzialność polityczną. Przypomniał o przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyraził poparcie dla ponadnarodowych list, które byłyby gwarancją uwzględnienia stanowiska obywateli. „W przeciwnym wypadku wybory rozegrają się wokół interesów krajowych, a nie z myślą o sprawach o europejskim znaczeniu” – podkreślił.

„Suwerenność narodowa pojedynczych krajów to przeszłość, do której nie ma powrotu. Nawet największe państwa członkowskie są zbyt małe, by w pojedynkę rozwiązać większe problemy. A zatem tylko trzymając się razem – jako Europa – możemy przebić się na arenie globalnej na równi ze Stanami Zjednoczonymi i innymi światowymi graczami.

Georges Dassis podkreślił ponadto, że przyszłość naszych dzieci zależy od Europy opartej na strukturze federalnej i opowiadającej się za pokojem. „Obywatele potrzebują poczucia bezpieczeństwa, żeby móc podróżować, podejmować pracę i kształcić się. Złożoną na szczycie w Göteborgu obietnicę podstawowych praw socjalnych trzeba przekuć na konkretne działania i wcielić w życie”.

Następnie dodał: „Musimy ponownie określić, co oznacza demokracja uczestnicząca". Tu nie chodzi tylko o rozpowszechnianie informacji. Obywatele muszą faktycznie uczestniczyć w procesie politycznym i być o nim odpowiednio informowani. EKES i krajowe rady społeczno-gospodarcze reprezentują dużą część europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i w związku z tym są głównym narzędziem demokracji uczestniczącej.

Podsumowując konferencję, Georges Dassis stwierdził: „Musimy współpracować i wspólnie osiągnąć porozumienie. Zjednoczona Europa bez demokracji rozumianej jak najszerzej – jako demokracji także kulturowej i ekonomicznej – nie jest możliwa”.

Przy okazji konferencji Georges Dassis przyjął wyróżnienie od Greckiej Rady Społeczno-Gospodarczej za zaangażowanie i wsparcie dla dialogu społecznego w Europie.

Downloads