You are here

Śladami pamięci. Poszerzone kierownictwo Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z wizytą w Krakowie

W dniach 10–12 czerwca 2018 r. przewodniczący Luca Jahier i poszerzone kierownictwo Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego wezmą udział w inauguracyjnym posiedzeniu nowego kierownictwa EKES-u. Przewodniczący Luca Jahier i uczestniczący członkowie wybrali Kraków, symboliczne miejsce pamięci, jako miejsce do przeprowadzenia dyskusji, ożywienia i wzbogacenia kultury dialogu w Unii Europejskiej.

Podczas wizyty w Krakowie przewodniczący i poszerzone kierownictwo Komitetu wezmą udział w debacie z polskimi intelektualistami, która odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie poświęcona pojednaniu  poprzez pamięć „dwóch płuc Europy” i tchnieniu twórczego zrozumienia pomiędzy Europą Zachodnią i Środkowo-Wschodnią.

Poszerzone kierownictwo Komitetu złoży także wizytę w Auschwitz-Birkenau.

Poszerzone Prezydium tworzą:  Luca Jahier-przewodniczący EKES, Isabel Caño, wiceprzewodnicząca ds. komunikacji, Milena Angelova, wiceprzewodnicząca ds. budżetu, Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, Gabriele Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników, Arno Metzler, przewodniczący Grupy "Różnorodność  Europy", oraz szefowie sekcji: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre-Jean Coulon, Lucie Studnicna.

EESC press Unit
Ewa Haczyk Plumley
+32 2 546 8641
pressateesc [dot] europa [dot] eu
@EESC_PRESS