Na konferencji, którą 24 maja w madryckim przedstawicielstwie Komisji Europejskiej zorganizował członek EKES-u Carlos Trias Pintó, zwrócono szczególną uwagę na konieczność wzmacniania zaufania konsumentów do transgranicznych usług finansowych w Europie, aby zwiększyć udział tych usług, wynoszący dziś zaledwie 7% z całości usług finansowych. Poseł do PE Othman Karas oświadczył, że Parlament Europejski zawrze niektóre główne postulaty EKES-u w swojej odpowiedzi na proponowany przez Komisję „Plan działania w sprawie detalicznych usług finansowych”.

Konferencja – zatytułowana Wyzwania związane z nowym kontekstem cyfrowym: jakość oferty, dostępność, uczciwa konkurencja oraz ochrona konsumentów – w zamierzeniu służyła promowaniu opinii EKES-u w sprawie detalicznych usług finansowych, przyjętej we wrześniu 2017 r.

Posiedzenie moderował członek EKES-u Bernardo Hernández Bataller, a wśród prelegentów znaleźli się zarówno sprawozdawca opinii Michael Ikrath, jak i jej współsprawozdawca Carlos Trias Pintó. Obok nich głos zabrali: eurodeputowani i członkowie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Othman Karas oraz Jonas Fernández Álvarez, prezes hiszpańskiego Stowarzyszenia Klientów Banków, Kas Oszczędnościowych i Zakładów Ubezpieczeń (ADICAE) Manuel Pardos, Fernando Tejada de la Fuente z Banku Hiszpańskiego, a także rzecznik Hiszpańskiego Stowarzyszenia Bankowego (AEB) Jose Luis Martínez Campuzano.

Konsumenci powinni móc wybierać najlepsze i najbardziej innowacyjne produkty finansowe ponad granicami państw – powiedział Michael Ikrath. Podkreślił przy tym, że rynek usług finansowych w UE pozostaje rozdrobniony, a droga do harmonizacji jest wciąż daleka. Jeśli chodzi o zwiększanie zaufania konsumentów, to tradycyjne banki detaliczne, zwłaszcza banki regionalne i lokalne, są jego zdaniem predestynowane do tej roli, gdyż niezmiennie uchodzą za wiarygodne w oczach unijnych konsumentów, którzy raczej niechętnie zmieniają usługodawców.

Konieczne jest zharmonizowanie kryteriów zdolności kredytowej, by rozwiązać problem turystyki kredytowej, polegającej na tym, że kredytobiorcy zaciągają transgraniczne kredyty konsumenckie, niedostępne dla nich w kraju, i wystawiają się na ryzyko nadmiernego zadłużenia. Zjawisko niewypłacalności konsumentów trzeba ograniczyć do minimum za pomocą przepisów prawa – zaznaczył Carlos Trias Pintó. Zwrócił zarazem uwagę, że alternatywne waluty cyfrowe takie jak bitcoin, cyberwaluty czy technologia blockchain niosą z sobą ryzyko osłabienia ochrony danych, zaufania konsumentów i bezpieczeństwa.

Poseł Karas poparł postulaty opinii EKES-u i zapowiedział, że niektóre z nich zostaną uwzględnione w opinii Parlamentu Europejskiego, w szczególności następujące:

  • konieczność dopilnowania, by systemy podatkowe obejmujące produkty i usługi nie stanowiły już przeszkody dla uczciwej konkurencji;
  • Komisja powinna obok produktów konsumenckich określić dodatkowe „sztandarowe” produkty, które będą proste i będą miały takie same właściwości, a więc będą porównywalne i przejrzyste;
  • należy zapewnić niezależne, poświadczone narzędzia porównawcze dla różnych produktów finansowych;
  • giganty IT takie jak np. Google czy Apple także powinny stosować zasady ochrony konsumentów. (dm)