EKES popiera inicjatywę Komisji Europejskiej zmierzającą do uruchomienia Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali i stwierdza, że ta kluczowa technologia przyczyni się do rozwiązania najbardziej problematycznych kwestii stojących dziś przed społeczeństwem oraz ostatecznie przyniesie korzyści dla naszego dobrobytu, konkurencyjności i zatrudnienia.

W opinii przygotowanej przez Ulricha Samma i Antonia Longo i przyjętej na sesji plenarnej 23 maja 2018 r. Komitet podkreślił, że Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali wniesie wartość dodaną z punktu widzenia cyfrowej suwerenności i niezależności UE i uczyni z niej kluczowy podmiot cyfrowego rozwoju, co będzie miało bezpośredni wpływ na konkurencyjność i jakość życia obywateli.

„Początkowa inwestycja w wysokości 1 mld euro na zakup i eksploatację światowej klasy superkomputerów to istotne, choć nie nazbyt ambitne działanie w porównaniu z innymi czołowymi graczami – USA i Chinami” – zauważył Ulrich Samm. „Potrzebne są dalsze wysiłki UE, by sprostać globalnej konkurencji” – dodał. Utrzymanie aplikacji obliczeń wielkiej skali na poziomie światowym wymagać będzie znacznego wzrostu inwestycji w państwach członkowskich UE w połączeniu z silnym europejskim programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

EKES zaleca również możliwie największe wzmocnienie wymiaru społecznego procesu cyfryzacji w ramach Europejskiego filaru praw socjalnych. W tym celu należy określić wyzwania społeczne, którym trzeba będzie sprostać przy pomocy nowej infrastruktury cyfrowej. „Wdrażanie i użytkowanie zaawansowanych urządzeń musi mieć jasny i wymierny pozytywny wpływ na życie codzienne wszystkich obywateli Europy” – powiedział Antonio Longo. „Dlatego wzywamy do stworzenia strategii komunikacyjnej na szczeblu europejskim w celu informowania obywateli i przedsiębiorstw o tej ważnej nowej inicjatywie”. (mp)