Takie było główne przesłanie z konferencji na temat cyfryzacji, którą Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zorganizował 19 czerwca br. w Austrii

W konferencji wzięli udział przedstawiciele austriackiego Ministerstwa Cyfryzacji i Gospodarki, władz miejskich Wiednia i szerokiego spektrum austriackich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Odbyła się także dyskusja panelowa młodych austriackich ekspertów w dziedzinie cyfryzacji, którzy reprezentowali organizacje społeczeństwa obywatelskiego odpowiadające trzem grupom w EKES-ie: Grupie Pracodawców, Grupie Pracowników i Grupie „Różnorodność Europy”.

„Nie jest łatwo tak kierować cyfryzacją, by wszystkie grupy społeczne osiągnęły równorzędne korzyści” – podkreślił przewodniczący EKES-u Luca Jahier, otwierając konferencję. „Dlatego właśnie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny propaguje koncepcję sprawiedliwości cyfrowej. Chcemy, by przy okazji rewolucji cyfrowej o nikim nie zapomniano”. 

Konferencję na temat cyfryzacji poprzedziło nadzwyczajne posiedzenia Prezydium EKES-u w Wiedniu. Temat konferencji jest zgodny z priorytetami austriackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która zacznie się 1 lipca 2018 r. (sg)