Jak Wam wiadomo, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny obchodził w maju swoje 60 urodziny i dumnie wspominał wszystkie dotychczasowe osiągnięcia. Była to także doskonała okazja, by zastanowić się nad rolą i dalszym rozwojem EKES-u oraz miejscem społeczeństwa obywatelskiego w Europie dziś i w przyszłości – Europie, której podstawowe wartości trzeba zachować i wzmocnić.

Jednak czasy, w którym żyjemy – pełne niepewności i wyzwań spowodowanych ogromnymi zmianami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi – nie pozwalają nam spocząć na laurach, tylko zmuszają do znalezienia odpowiedzi na nową sytuację.

Tego samego dnia, w którym obchodziliśmy 60-lecie Komitetu, organizując na zakończenie wieczór kulturowy w Albert Hall i demonstrując różnorodność naszego dziedzictwa, która zbliża nas do siebie, EKES zorganizował 9. edycję dni społeczeństwa obywatelskiego na temat obywatelstwa, demokracji i kultury w cyfrowej Europie. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego po raz pierwszy połączyły siły i przeprowadziły dogłębną dyskusję na temat złożonego zagadnienia cyfryzacji.

Wkrótce potem rozpoczęto edycję Nagrody EKES-u dla społeczeństwa obywatelskiego 2018. Komitet wybrał jako temat przewodni dziesiątej edycji „Tożsamość, wartości europejskie i dziedzictwo kulturowe w Europie”. Nagroda zostanie przyznana w grudniu pięciu organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i/lub jednostkom, które wniosły wyjątkowy i namacalny wkład w promowanie naszych wspólnych wartości europejskich poprzez podnoszenie świadomości na temat bogactwa europejskich tożsamości, wykorzystanie pełnego potencjału dorobku kulturowego czy ułatwianie dostępu do dziedzictwa kulturowego Europy.

Pragnę także wspomnieć o pierwszym europejskim panelu obywatelskim zorganizowanym przez EKES na początku maja. Jego celem było przygotowanie konsultacji społecznych na temat przyszłości Europy, aby dać obywatelom europejskim możliwość wypowiedzenia się w wielu ważnych kwestiach, które mogą zadecydować o losie Europy. Konsultacje, zainicjowane przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, zostały zorganizowane wspólnie przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisję Europejską.

Dzięki takim właśnie projektom Komitet będzie dalej potwierdzał swoją cenną rolę w UE jako miejsce dialogu oraz pomost między instytucjami unijnymi a organizacjami obywatelskimi, których stanowisko reprezentuje. I w tej roli będzie w dalszym ciągu wysłuchiwać poglądów i je nagłaśniać.

Pragnę także pożegnać Petera Lindvalda-Nielsena, przewodniczącego Departamentu Komunikacji, który zakończył swoją działalność 1 lipca. Dziękuje Peterowi za doskonałą pracę!

Życzę wszystkim miłych i spokojnych wakacji. Będziemy na Was czekać we wrześniu pełni entuzjazmu.

Isabel Caño Aguilar

Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji