W dniach 10–12 czerwca 2018 r. przewodniczący Luca Jahier i poszerzone kierownictwo Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbyli w Polsce inauguracyjne posiedzenie nowego kierownictwa EKES-u.

Przewodniczący Luca Jahier i uczestniczący członkowie wybrali Kraków – symboliczne miejsce pamięci – do ożywienia i wzbogacenia kultury dialogu w Unii Europejskiej.

W trakcie wizyty członkowie delegacji uczestniczyli w debacie z udziałem polskich intelektualistów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tematem dyskusji było pojednanie przez pamięć obu części Europy i tworzenie ducha kreatywnego zrozumienia pomiędzy Europą Zachodnią a Europą Środkową i Wschodnią.

Członkowie poszerzonego kierownictwa EKES-u oddali hołd ofiarom obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

W skład poszerzonego kierownictwa wchodzą: Luca Jahier, przewodniczący EKES-u, Milena Angełowa, wiceprzewodnicząca ds. budżetu, Isabel Caño, wiceprzewodnicząca ds. komunikacji, Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców, Gabriele Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników, Arno Metzler, przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy”. Obecni byli również przewodniczący sekcji: Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Diljana Sławowa, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon i Lucie Studničná. (eh)

Wystąpienie przewodniczącego Luki Jahiera w trakcie konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union