Austria będzie sprawować prezydencję w Radzie Unii Europejskiej od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. Hasłem wybranym przez rząd kanclerza Sebastiana Kurza jest „Europa, która chroni”. Omawiane będą m. in. następujące tematy: bezpieczeństwo i migracja, utrzymanie konkurencji poprzez cyfryzację, stabilność w sąsiedztwie oraz zbliżenie Bałkanów Zachodnich do UE. Prezydencja będzie nadal prowadziła negocjacje dotyczące brexitu. Przed ostatecznym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE, planowanym na 29 marca 2019 r., wszystkie parlamenty krajowe w państwach członkowskich UE powinny ratyfikować ostateczne porozumienie dotyczące brexitu. Prezydencja UE będzie również kontynuować negocjacje dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Gościem lipcowej sesji plenarnej w dniach 11 i 12 lipca 2018 r. będzie minister spraw europejskich Gernot Blümel, który przedstawi program prac i odpowie na pytania członków EKES-u. (eh)