Przez dziesięć lat Peter Lindvald-Nielsen współpracował z rzecznikami prasowymi i innymi ekspertami w dziedzinie ilustracji, public relations, grafiki i mediów społecznościowych. Był to czas chwytliwych tytułów, długich i krótkich artykułów, komunikatów prasowych, wydarzeń politycznych, społecznych, kulturalnych i gastronomicznych, czas ciężkiej pracy, rozmów i – przede wszystkim – wspólnego śmiechu. Motto Petera to łączenie ludzi poprzez śmiech, gdyż nigdy nie jesteśmy ludźmi bardziej, niż gdy śmiejemy się razem. Peter wzbogacił nasz język. Zachęcał nas do używania słowa TAK zamiast NIE, INWESTOWAĆ zamiast WYDAWAĆ i ROZWIĄZANIE zamiast PROBLEM.

Czasami dyskretnie notował w swoim małym notatniku szczególnie wyraziste sformułowania, takie jak słowa Hermana Van Rompuya podczas sesji upamiętniającej 60. rocznicę ustanowienia EKES-u: „Nie możemy zmienić przeszłości; możemy zmienić przyszłość”.

Peterze, życzymy Ci, abyś miał wiele okazji do śmiechu! I prosimy, zanotuj w swoim brązowym notatniku, że będziemy pamiętać Cię jako naszego pracowitego i uśmiechniętego Dyrektora oraz jako Przyjaciela.

Dnia1 lipca 2018 r. Peter Lindvald Nielsen został mianowany na honorowego dyrektora Departamentu Komunikacji w EKES-ie (eh).

Siedem pytań do Petera Lindvalda Nielsena

  1. W którym momencie Pana drogi zawodowej w UE czuł się Pan najszczęśliwszy?

Gdy wykonywałem pracę, która przynosiła pozytywne zmiany i gdy wiedziałem, że moja żona i dzieci są szczęśliwe w Belgii.

  1. Który moment życia zawodowego w UE był dla Pana najbardziej zaskakujący?

Zaangażowanie kolegów. A także fakt, że praca w instytucjach wykracza poza godziny 9 do 17 i że trzeba pracować przez wiele godzin bez narzekania.

  1. Gdyby Pan spotkał kogoś młodego, np. dwudziestoletniego, dziś, gdy Europa stoi przed bodaj największymi wyzwaniami w swej historii, co by mu Pan powiedział na temat przyszłości?

Myśl pozytywnie, ale nie sądź, że Twe obecne życie jest Ci dane raz na zawsze. Angażuj się w sprawy społeczne, bądź odpowiedzialny i traktuj innych tak, jak sam byś chciał być traktowany.

  1. Co chciałby Pan przekazać swojemu następcy?

Pracuj Z LUDŻMI, a nie PRZECIWKO nim. To daje o wiele więcej satysfakcji i jest bardziej produktywne.

  1. Jaka jest najważniejsza cecha ludzi odpowiedzialnych za komunikację?

Bądź odporny, bo wszyscy wokół są ekspertami w dziedzinie komunikacji. Bądź otwarty, ale nie naiwny, i chętnie rozmawiaj z ludźmi, których nie znasz.

  1. Pana życiowi bohaterzy?

Moja żona, gdyż chętnie zrezygnowała z pracy w Danii i przeprowadziła się ze mną do Belgii, daleko od rodziny i przyjaciół, by tu wychowywać nasze dzieci.

  1. Pana ulubione motto?

„Miłość nie sprawia, że świat się kręci, ale dzięki niej warto się wybrać na tę przejażdżkę”.

(Po duńsku: Kærlighed får ikke Jorden til at dreje rundt, men kærlighed gör det værd at tage turen med)

     Wywiad: Ewa Haczyk-Plumley, 14 czerwca 2018 r., w Brukseli.