Pierwszy okrągły stół na temat „Regiony w okresie przejściowym” odbył się 29 maja 2018 r. w Grevenbroich, Niemcy. Wraz z członkami EKES-u i przedstawicielem Komisji w dyskusji wzięli udział działacze lokalni.

Prelegenci omówili sytuację w nadreńskim okręgu górniczym, który dotykają teraz zmiany strukturalne. Uczestnicy podkreślili, że konieczne jest podejście profilaktyczne i przygotowanie do transformacji. Głównym wyzwaniem jest stworzenie alternatywy dla węgla, a jednym z najważniejszych celów tego regionu jest pozostanie liczącym się podmiotem w dziedzinie dostaw energii dla Niemiec.

Istotną rolę w informowaniu ludzi i pomaganiu im w zrozumieniu sytuacji odgrywają gminy. Prelegenci podkreślili, że dla osiągnięcia założonych celów kluczowe znaczenie ma elastyczność systemu, oraz że istotne jest rozważenie aspektów na styku różnych regionów, przemysłów i sektorów.

Dostawy energii to najistotniejszy element wszystkich sieci dostaw, lecz bezpieczeństwo tych dostaw mogą zapewnić powiązania pomiędzy różnymi sektorami – np. tworzyw sztucznych, transportu i produkcji gazu. Przedstawiono projekty dotyczące edukacji i szkoleń oraz zdecentralizowanego zarządzania energią. Po dyskusji uczestnicy zwiedzili odkrywkową kopalnię w Garzweiler. (sma)