W dniach 11–13 czerwca na forum światowych mediów Deutsche Welle w Bonn EKES podjął temat cyfryzacji i nierówności

Na 11. forum światowych mediów zorganizowanym przez Deutsche Welle we współpracy z EKES-em głównym tematem były nierówności światowe. EKES zorganizował panel, w czasie którego rozważano sposoby, w jakie cyfryzacja i czwarta rewolucja przemysłowa mogą zmniejszyć lub zwiększyć ubóstwo i nierówności na całym świecie.

W panelu, który obradował przed pełną widownią, wzięli udział: Peter Schmidt, członek EKES-u i pełnoetatowy działacz związkowy, prof. dr Ayad-Al-Ani, analityk współpracujący z Instytutem Humboldta ds. Internetu i Społeczeństwa, dr Judith Schleicher, naukowiec prowadząca studia postdoktoranckie na wydziale geografii uniwersytetu w Cambridge, i Alexander Damiano Ricci, dziennikarz Cafebabel. Ponadto w panelu uczestniczyło dwoje prelegentów – członków EKES-u: Brendan Burns i Baiba Miltoviča.

Prelegenci omawiali między innymi głębokie i daleko sięgające zmiany spowodowane rozpowszechnieniem gospodarki platform oraz związane z tym konsekwencje dla demokracji i dobrobytu na całym świecie. Podważano również rolę związków zawodowych w świecie biznesu, w którym pojawia się coraz więcej elastycznych form zatrudnienia, i analizowano powiązania między ubóstwem a środowiskiem naturalnym. Więcej informacji na temat tej debaty można znaleźć na stronie EKES-u. (sma)