Rozwój elastycznych i nietypowych form zatrudnienia w UE oznacza, że niezwykle ważne jest, by warunki pracy stały się bardziej przejrzyste i przewidywalne dla wszystkich pracowników. Można to najlepiej osiągnąć poprzez dialog społeczny i negocjacje zbiorowe na szczeblu krajowym – twierdzi EKES w swojej opinii w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie przejrzystych warunków pracy.

EKES opisał dyrektywę jako faktyczny krok w kierunku wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych i dostosowania do przyszłego świata pracy. Ostrzegł jednak także przed możliwymi obciążeniami administracyjnymi, które mogłyby stać się udziałem pracodawców, gdyby część przepisów dyrektywy została wdrożona w obecnej formie, i zalecił wyjaśnienie niektórych jej aspektów oraz pozostawienie odpowiedzialności za niektóre kwestie państwom członkowskim.

„Przejrzyste warunki pracy są wielką szansą dla nowej Europy socjalnej” – powiedział Christian Bäumler, sprawozdawca opinii EKES-u, dodając, że nie można utrzymać pracy na żądanie jako formy zatrudnienia bez ustalenia odpowiedniego okresu odniesienia i odpowiedniego okresu wypowiedzenia.

Współsprawozdawczyni Vladimira Drbalová zauważyła, że obecny wniosek zawiera niejasne przepisy, które mogą powodować niepewność prawną na rynku pracy. Stwierdziła, że konieczne są pewne doprecyzowania, gdyż wniosek w obecnej formie nie jest wystarczająco umotywowany. (ll)