6 czerwca br. Luis Planas został powołany przez premiera Pedra Sancheza na stanowisko ministra rolnictwa, rybołówstwa i żywności. Posiada on bogate doświadczenie zdobyte podczas 35 lat pracy w dziedzinie spraw wspólnotowych i jest jedną z emblematycznych postaci w historii instytucji europejskich jako dyplomata, wysoki urzędnik Komisji, poseł do Parlamentu Europejskiego i zwolennik silnej, zjednoczonej i solidarnej Unii. Dla tego orędownika sprawy europejskiej „dla UE nie ma alternatywy”.

Luis Planas był od 20 stycznia 2014 r. sekretarzem generalnym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zawsze podkreślał znaczenie EKES-u jako „ludzkiego oblicza Europy i wyjątkowego gremium będącego pomostem między społeczeństwem obywatelskim a instytucjami europejskimi”.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier powiedział o nim: „Luis Planas, jako przekonany Europejczyk, nadal będzie budował Europę uwzględniającą oczekiwania obywateli. Współpraca z nim była dla mnie zaszczytem i jestem przekonany, że jego wiedza o funkcjonowaniu Europy będzie użyteczna dla Hiszpanii jako członka UE”.

Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji Isabel Caño wyraziła przekonanie, że jako były sekretarz generalny EKES-u Luis Planas wniesie wartość dodaną do projektu europejskiego, gdyż wie, jakie znaczenie ma dziś dla Europy zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i kultura dialogu.

Luis Planas pochodzi z Walencji w Hiszpanii. Ten przekonany Europejczyk intensywnie pracował nad przystąpieniem Hiszpanii do UE jako członek zespołu negocjacyjnego. Był posłem do Kongresu Deputowanych Hiszpanii, rzecznikiem do spraw europejskich i sprawozdawcą w sprawie ratyfikacji traktatu o przystąpieniu Hiszpanii do UE. W latach 1986–1993 był nadal zaangażowany w sprawy europejskie: został wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Instytucjonalnych.

Następnie został dyrektorem gabinetu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Manuela Marina, a później komisarza Pedra Solbesa. W 2004 r. został mianowany ambasadorem Hiszpanii w Maroku, a w 2010 r. ambasadorem i stałym przedstawicielem Hiszpanii przy Unii Europejskiej.

W 2012 r. został ministrem regionalnym rolnictwa, rybołówstwa i środowiska naturalnego w Andaluzji. W 2014 r. został sekretarzem generalnym EKES-u. Luis Planas to także humanista, świetny znawca literatury, poezji i muzyki. (eh)