24 maja w swoim wystąpieniu z okazji 60. rocznicy utworzenia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego jego przewodniczący Luca Jahier wyraził wolę Komitetu, by nie spoczywać na laurach, i nakreślił dla EKES-u kurs przyszłych działań, opierając się na siedmiu priorytetach. Przywódcy UE, którzy omawiają przyszłość Europy, są zgodni, że przestrzeń obywatelska jest i musi pozostać najważniejszym elementem demokracji europejskiej.

Przemawiając na specjalnej sesji plenarnej upamiętniającej tę rocznicę, przewodniczący Luca Jahier zwrócił uwagę na decydujące momenty w historii EKES-u i przypomniał jego najważniejsze osiągnięcia w inicjowaniu ważnych przepisów UE. Stwierdził, że poczynając od Wspólnotowej karty socjalnych praw podstawowych pracowników aż po pionierskie propozycje dotyczące podatku od transakcji finansowych „EKES ma wiele powodów do dumy”.

Przewodniczący Jahier zaproponował kilka rozwiązań dla wyzwań stojących przez Europą i nakreślił priorytetowe obszary działania EKES-u w nadchodzących latach:

  • potwierdzenie wartości leżących u podstaw Unii
  • wdrażanie programu na rzecz zrównoważonego rozwoju
  • wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w UE
  • zarządzanie sztuczną inteligencją dla dobra ludzkości
  • działania na rzecz ambitnych wieloletnich ram finansowych opartych na solidarności i wspieranie spójności
  • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej poprzez kulturę i edukację
  • aktywne kształtowanie relacji z sąsiedztwem UE i krajami spoza UE

W trakcie debaty, która się następnie wywiązała, przewodniczący KE Jean-Claude Juncker, wiceprzewodniczący PE Ramón Valcarcel Siso i przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz omawiali wraz z Lucą Jahierem najlepsze sposoby rozwiązania europejskich kwestii przed wyborami europejskimi w 2019 r.

Herman Van Rompuy, były przewodniczący Rady Europejskiej, w inspirującym przemówieniu wyraził nadzieję i ufność co do przyszłości Europy i podkreślił rolę EKES-u w zapewnianiu odpornej demokracji w Europie.

Darja Isaksson, członkini krajowej rady ds. innowacji premiera Szwecji, przedstawiła poglądy młodszego pokolenia Europejczyków, wzywając przywódców UE, aby stawili czoła wyzwaniom, jakie stanowią zrównoważony rozwój i rewolucja cyfrowa.

Przewodniczący Jahier zamknął ceremonię, cytując słowa Jana Pawła II – aby uczestnicy nie obawiali się współczesności, lecz przeżywali ją z odwagą.

Przeczytaj wystąpienie przewodniczącego Jahiera z sesji plenarnej upamiętniającej rocznicę

Oglądaj wystąpienie przewodniczącego Jahiera