„Nadszedł moment, by w obliczu poważnych wyzwań stojących przed UE przedsiębiorstwa gospodarki społecznej zademonstrowały wartości europejskie” – stwierdziła Ariane Rodert, członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), która zainaugurowała trzeci Europejski Dzień Przedsiębiorstw Gospodarki Społecznej. Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie EKES-u w Brukseli w dniu 4 czerwca, koncentrowało się na sposobach zwiększenia skali działalności i zaprezentowaniu innowacyjnych przedsiębiorców społecznych.

Gospodarka społeczna zapewnia obecnie pracę najemną 6,3% ludności aktywnej zawodowo, co oznacza 13,6 mln płatnych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy społeczni i decydenci polityczni podkreślili, że nadszedł czas, by sektor rozwinął skalę działalności.

Prelegenci zwrócili uwagę, że potencjał gospodarki społecznej dla rozwoju gospodarczego i transformacji społecznej w Europie jest często bagatelizowany, i zaakcentowali rolę, jaką przedsiębiorstwa gospodarki społecznej mogłyby odegrać na szczeblu międzynarodowym, szczególnie w regionach dotkniętych wysokim bezrobociem takich jak Bałkany lub kraje afrykańskie.

Podczas wydarzenia zaprezentowano cztery przykłady innowacyjnych i odnoszących sukcesy przedsiębiorstw gospodarki społecznej, które dowiodły, że w gospodarce społecznej możliwe jest zwiększenie skali. Odbyły się ponadto trzy warsztaty, które dotyczyły równouprawnienia płci w przedsiębiorstwach gospodarki społecznej, roli klastrów i możliwości rozwinięcia działalności.

Decydenci polityczni UE zgodzili się, że nadszedł odpowiedni moment, by zwiększyć skalę działalności, zachęcając jednocześnie, by nie zapomniano o prawdziwych podstawach gospodarki społecznej, którymi są współpraca i solidarność. (ia)