W dniu 15 maja w Sofii ponad stu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego przyjęło wspólny przyczynek do szczytu szefów państw UE-Bałkany Zachodnie.

Uczestnicy konferencji wysokiego szczebla wyrazili przekonanie, że rozszerzenie UE, a w szczególności upowszechnianie jej wartości demokratycznych i standardów prawnych w regionie Bałkanów Zachodnich, leży zarówno w interesie krajów tego regionu, jak i UE. Propagowanie wartości UE w tym regionie zapewni bezpieczeństwo i stabilność, a także wesprze rozwój społeczny i gospodarczy oraz demokrację i praworządność w państwach tego regionu, co z kolei oznacza stabilność i bezpieczeństwo dla UE.

„Przyszłość tego regionu związana jest z Europą” – podkreślił przewodniczący EKES-u Luca Jahier w swym wystąpieniu podczas konferencji. „Jestem przekonany, że zarówno dla UE, jak i dla krajów Bałkanów Zachodnich nie ma innej drogi, jak zdecydowane, wytrwałe dążenie do transformacji w kierunku pełnego członkostwa”.

 „Uważam, że jak najszybsze zintegrowanie państw i ludności tego regionu z naszą wspólną Unią leży w interesie nie tylko krajów bałkańskich, ale także nas wszystkich w UE” – powiedziała Diljana Sławowa, przewodnicząca Sekcja Stosunków Zewnętrznych EKES-u, otwierając konferencję.

Bułgarska wicepremier ds. reformy wymiaru sprawiedliwości i minister spraw zagranicznych Ekaterina Zachariewa podkreśliła również potrzebę włączenia społeczeństwa obywatelskiego: „Partnerzy społeczni mają do odegrania ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym i w budowaniu spójności Bałkanów Zachodnich”. Wyraziła nadzieję, że dwa kraje tego regionu zostaną członkami UE do 2025 r.

 Przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego skupili się głównie na prawach najsłabszych grup w tym regionie i na wzmacnianiu ich pozycji. (sg)