Transformacja energetyki może przynieść korzyści europejskim gospodarkom regionalnym Przestawienie się na zdecentralizowane, odnawialne i zdigitalizowane formy zaopatrzenia w energię przyniosłoby nie tylko korzyści środowisku naturalnemu, lecz również gospodarce regionów Unii Europejskiej. W sprawozdaniu przygotowanym przez Lutza Ribbego EKES stwierdza, że istnieją co najmniej cztery przyczyny, dla których inteligentna produkcja energii może pomóc gospodarkom regionalnym, i zwraca się do Komisji Europejskiej, by systematycznie łączyła przyszłą politykę regionalną i politykę spójności z inicjatywą dotyczącą unii energetycznej.

Chociaż debata publiczna i polityczna na szczeblu europejskim dotyczy głównie korzyści dla środowiska naturalnego i zagrożeń związanych z decentralizacją energetyki, Komitet ukazuje inny aspekt i stwierdza, że rozwój energii ze źródeł odnawialnych może przynieść regionom UE korzyści gospodarcze. Transformacja energetyki jest wielką szansą dla gospodarek lokalnych, zwłaszcza dla strukturalnie słabych i wiejskich regionów w Europie. W przyjętej na sesji plenarnej 11 lipca 2018 r. opinii EKES podkreśla, że bezemisyjna produkcja energii może przynieść regionom następujące korzyści:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na import paliw;
  • wytworzenie wartości gospodarczej w danym regionie przede wszystkim w wypadku, gdy własność jest lokalna;
  • stworzenie zrównoważonych miejsc pracy wysokiej jakości za pomocą instalacji, obsługi i utrzymania produkcji energii ze źródeł odnawialnych
  • oraz
  • zwiększenie wpływów z podatków w regionach.

Podczas debaty na temat transformacji energetyki na lipcowej sesji plenarnej EKES-u Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za unię energetyczną, podkreślił, jak ważne jest łączenie unijnych inicjatyw w zakresie energii z polityką i rozwojem regionalnym oraz pogłębienie współpracy między organami UE a społeczeństwem obywatelskim.

To na poziomie lokalnym zobowiązania polityczne i plany przekształcane są w konkretne projekty. Unii energetycznej nie zbudujemy w Brukseli, ale w naszych miastach i wioskach. To musi być wspólny wysiłek, który doprowadzi do znalezienia twórczych rozwiązań , stwierdził.

Maroš Šefčovič potwierdził, że Komisja gotowa jest podejmować dalsze działania w celu usunięcia obecnych przeszkód utrudniających ludziom aktywny i pełny udział jako prosumenci w transformacji energetyki, a także gotowa jest budować zaufanie wśród inwestorów w zieloną energię.

Na zakończenie przewodniczący Luca Jahier podkreślił wizję EKES-u i jego rolę w przekazywaniu poglądów każdego obywatela: EKES stara się gromadzić wiedzę fachową zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy po to, by nikt nie został wykluczony podczas modernizacji europejskiej gospodarki – ani pod względem środowiska, zatrudnienia czy możliwości tworzenia wartości gospodarczej, ani jako konsument. (mp)