Luca Jahier: „Europa musi być zrównoważona albo po prostu przestanie istnieć”

Luca Jahier stwierdził na konferencji wysokiego szczebla w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i inicjatyw na rzecz zrównoważonych globalnych łańcuchów wartości, zorganizowanej we współpracy z EKES-em, Komisją Europejską i holenderską radą społeczno-gospodarczą, że nie ma alternatywy wobec zrównoważonej gospodarki: „Europa będzie zrównoważona albo po prostu przestanie istnieć”.

W konferencji, która odbyła się 30 października, wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i organizacji zawodowych z całej Europy, a w sesji inauguracyjnej wzięli udział także Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, i Sigrid Kaag, holenderska minister handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju.

Jednym z głównych wniosków z konferencji była konstatacja, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju to wspólna odpowiedzialność społeczeństwa obywatelskiego, UE i władz państw członkowskich, jak również sektora prywatnego. Eksperci stwierdzili również, że połączenie środków regulacyjnych i zachęt do dobrowolnych inicjatyw ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania prywatnych przedsiębiorstw i obywateli. (dgf)