Nowe fundusze na rzecz migracji i zarządzania granicami powinny być przeznaczane przede wszystkim na integrację migrantów

EKES popiera nowy fundusz na rzecz azylu i migracji oraz fundusz na rzecz zarządzania granicami i wizami. W przyjętej na październikowej sesji plenarnej opinii, którą przygotował Giuseppe Iuliano, Komitet popiera decyzję Komisji dotyczącą zwiększenia środków na oba obszary polityki. Uważa jednak, że w nazwie funduszu na rzecz migracji powinno się znaleźć słowo „integracja” i że należałoby wprowadzić przepisy dotyczące legalnej migracji do UE.

„Usunięcie słowa z nazwy Funduszu Azylu i Migracji jest bardzo niepokojące”, powiedział Giuseppe Iuliano. „Może to być postrzegane jako znak mniejszego zainteresowania tym aspektem. , dodał. „Konieczne jest przywrócenie słowa »integracja« w nazwie, ponieważ włączenie społeczne stanowi wyzwanie dla państw członkowskich”.

Ponadto we wniosku Komisji skoncentrowano się głównie na nielegalnych przyjazdach, nie wspomniano zaś o żadnych legalnych kanałach wjazdu do UE. Nie ma tam również mowy o ochronie praw podstawowych na punktach granicznych. Komitet popiera prawo do azylu oraz wzywa do stworzenia wspólnej polityki migracyjnej i do wprowadzenia instrumentów, które ułatwiają legalną i uporządkowaną migrację. Potrzebujemy postępów i innowacji w ramach zintegrowanego europejskiego systemu migracyjnego. Dlatego też musimy zreformować system dubliński. (mp)