Według EKES-u konieczna jest silna, w pełni finansowana wspólna polityka rolna (WPR).

EKES uważa, że silna, w pełni finansowana wspólna polityka rolna (WPR) ma kluczowe znaczenie i odrzuca jakiekolwiek cięcia w budżecie tej polityki.

Żadnych cięć w budżecie WPR

Budżet WPR powinien pozostać na obecnym poziomie finansowania wynoszącym 38% budżetu UE. Ten z kolei powinien wzrosnąć do 1,3% dochodu narodowego brutto (DNB). „Jakiekolwiek cięcia w budżecie WPR są nie do przyjęcia”, stwierdził członek EKES-u John Bryan, „Byłoby to sprzeczne z celami i założeniami tej polityki”. Budżet WPR jest głównym gwarantem zatrudnienia i dochodów w sektorze rolnictwa, ale również produkcji związanej ze środowiskiem naturalnym, z której wszyscy korzystamy”.

Ważne jest utrzymanie obecnej struktury WPR opartej na dwóch filarach, gdzie płatności z 1. filaru wspierają dochody gospodarstw rolnych, a z 2. filaru – rozwój obszarów wiejskich. Płatności powinny jednak otrzymywać wyłącznie osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą.

Skuteczna, zrównoważona i uproszczona WPR

Bardzo ważne jest, by WPR na lata 2021–2027 mogła zaspokoić potrzeby różnych podmiotów działających w rolnictwie, takich jak gospodarstwa rodzinne, spółdzielnie, grupy producentów i inne formy rolnictwa i produkcji żywności. WPR powinna również uwzględniać różnorodność europejskiego rolnictwa, różnorodność kulinarną i perspektywy rozwoju rynku, a także umożliwiać różne sposoby promowania jakości. Co do planów przeznaczenia 40% wydatków rolnych na cele UE w zakresie zmiany klimatu, rolnicy powinni otrzymać szeroki zakres środków do wyboru, dostosowanych do ich sytuacji. Niezbędne jest ograniczenie obciążeń biurokratycznych dla rolników, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich środków pełnej kontroli.