EKES sprzeciwia się cięciom w EFS+, który jest głównym funduszem UE na rzecz inwestowania w ludzi

EKES bardzo krytycznie ocenia proponowane zmniejszenie o 6% środków przyznanych na Europejski Fundusz Społeczny Plus, który w nowym długoterminowym okresie finansowania UE na lata 2021–2027 połączy kilka istniejących funduszy i programów, których celem jest wzmocnienie wymiaru społecznego Unii.

EKES sprzeciwia się wyeliminowaniu obowiązkowego minimalnego udziału funduszy przeznaczonych na EFS+ w kolejnym budżecie polityki spójności, wynoszącego obecnie 23,1%. Nie zgadza się także z propozycją zmniejszenia europejskiej stopy współfinansowania Funduszu.

EKES wzywa do zapewnienia, aby na EFS+ przeznaczyć 30 % zasobów przydzielonych na politykę spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a ponadto zaleca, aby 30 % zasobów EFS+ wydzielić na środki włączenia społecznego.

 „Cięcie o 6% w finansowaniu EFS jest nie do zaakceptowania, biorąc pod uwagę utrzymującą się przez cały czas wysoką stopę ubóstwa w UE, wynoszącą obecnie ponad 23%” – stwierdził Krzysztof Balon, autor opinii EKES-u w sprawie wniosku Komisji dotyczącego EFS+.

Chociaż EKES sprzeciwia się zmniejszeniu finansowania, z zadowoleniem przyjmuje wniosek, między innymi ze względu na fakt, że jest zharmonizowany z europejskim filarem praw socjalnych i że łączy istniejące fundusze w celu usprawnienia zwalczania ubóstwa, wykluczenia społecznego i bezrobocia

Według EKES-u w ramach EFS+ należy przeznaczyć przewidziane środki na zwalczanie bezrobocia młodzieży i na budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie powinno w pełni angażować się w planowanie i wdrażanie projektów EFS+. (ll)