EKES pragnie, żeby społeczeństwo odgrywało większą rolę w działaniach zewnętrznych UE

Federica Mogherini, Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wzięła udział w sesji plenarnej EKES-u w dniu 17 października, aby omówić najważniejsze zagrożenia i wyzwania zewnętrzne stojące przez UE. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił istotną rolę UE jako głównego ofiarodawcy pomocy humanitarnej i zwrócił uwagę, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego pragną uczestniczyć w tych wysiłkach.

Sesję plenarną rozpoczęła dyskusja z udziałem Federiki Mogherini na temat zagrożeń i wyzwań zewnętrznych stojących przed UE. Luca Jahier wyraził ubolewanie, że pomimo starań UE sytuacja w większości krajów śródziemnomorskich nie uległa w ostatnich latach poprawie: UE odgrywa istotną rolę jako główny ofiarodawca pomocy humanitarnej, lecz musi także wybierać między koniecznością pragmatycznego podejścia politycznego do zarządzania przepływami migracyjnymi a koniecznością obrony podstawowych wartości UE takich jak prawa człowieka.

Zaznaczył jednak, że pozycja EKES-u umożliwia mu dostrzeżenie pozytywnych aspektów w tym ponurym obrazie i wezwał do większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w zewnętrzne działania UE: Jasne jest, że publiczne poparcie dla zwiększenia obecności UE jest nadal wysokie oraz że organizacje społeczeństwa obywatelskiego pragną uczestniczyć w tych wysiłkach. Zwracając się do Federiki Mogherini, powiedział: Jest to duży powierzony Pani atut polityczny.

Federica Mogherini wspomniała o priorytetach politycznych, które są wspólne dla europejskich służb działań zewnętrznych i dla EKES-u, takich jak zrównoważony rozwój i trwały pokój – są to obszary, w których „związki zawodowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego to niezbędni partnerzy”. Poruszyła także aspekt kulturalny działań zewnętrznych jako sposobu korzystania z europejskiej „miękkiej siły” oraz działania skierowane do młodzieży, które w jej opinii znajdują się w centrum działań zewnętrznych UE. (dgf)