Czy UE zmierza wreszcie ku Europie socjalnej?

Grupa Pracowników

Warsztaty w St. Pölten w dniu 12 października 2018 r. poświęcone europejskiemu filarowi praw socjalnych

Na warsztatach zorganizowanych we współpracy z EKES-em i Izbą Pracowników Dolnej Austrii w centrum doradztwa w St. Pölten dyskutowano o wdrażaniu europejskiego filaru praw socjalnych.

W dyskusji w obecności około osiemdziesięciu gości uczestniczyli posłanka do Parlamentu Europejskiego Evelyn Regner, kierownik działu w DG ds. Zatrudnienia Egbert Holthuis, przedstawiciele organizacji partnerów społecznych i politycy regionalni. W dyskusji EKES reprezentowali Gabriele Bischoff i Jukka Ahtela. W swym głównym wystąpieniu Gabriele Bischoff podkreśliła: „W przyjętej w Göteborgu przed rokiem deklaracji państwa członkowskie i instytucje UE zobowiązały się do położenia kresu fragmentacji społecznej Europy oraz dumpingowi socjalnemu. Konieczne jest zwiększenie równości szans i dostępu do zatrudnienia, a także stworzenie uczciwych warunków pracy i zapewnienie wszędzie ochrony socjalnej i włączenia społecznego. Czas nagli. W związku z brexitem, rządami Trumpa i rosnącymi w siłę prawicowymi populistami i nacjonalistami już od dawna potrzebny jest w wielu europejskich krajach pozytywny projekt europejski.“

Podczas swego wystąpienia Jukka Ahtela podkreślił znaczenie europejskiego modelu społecznego. Jego zdaniem w sferze społecznej UE może działać, opracowując przede wszystkim normy prawne i wytyczne i podejmując współpracę. Celem jest rzecz jasna spójność gospodarcza i społeczna, które powinny iść ze sobą w parze. Zaakcentował również znaczenie dialogu społecznego dla sprostania wyzwaniom stojącym przed Europą, takim jak nowe formy zatrudnienia i przyszłość pracy. (mg)

Na zdjęciu: od lewej do prawej Egbert Holthuis (Komisja Europejska), Evelyn Regner (posłanka do PE), Markus Wieser (przewodniczący, Izba Pracowników Dolnej Austrii ), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (kierownik działu do spraw europejskich i międzynarodowych w Federalnej Izbie Pracy), Bettina Heise (dyrektor, Izba Pracowników Dolnej Austrii), Réne Pfister (poseł do parlamentu kraju związkowego Dolnej Austrii – ekspert ds. polityki społecznej).