Wolne zawody 4.0: wyważone przekształcenie cech charakteryzujących wolne zawody

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie zorganizuje wydarzenie dotyczące wolnych zawodów, w czasie którego uczestnicy skupią się na wyważonym przekształceniu cech charakteryzujących te zawody. Celem wydarzenia jest zebranie nowej wiedzy w celu ustalenia możliwych do zastosowania w przyszłości definicji wolnych zawodów w zdigitalizowanym świecie zawodowym.

Dyskusja skupi się na następujących zagadnieniach: wysokim poziomie umiejętności i kompetencji, obowiązku działania w interesie publicznym w wypadku usług ściśle związanych z podstawowymi obszarami takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, mieszkalnictwo, jakość życia itd., ścisłej autokontroli (przepisy dotyczące poszczególnych zawodów, kodeksy postępowania, środki dyscyplinarne), osobistej odpowiedzialności i niezależności działań zawodowych od interesów ekonomicznych i innych.

Spotkanie otworzy przewodniczący Grupy „Różnorodność Europy” Arno Metzler. Zgodnie z manifestem przyjętym w ubiegłym roku podczas konferencji wolnych zawodów w Rzymie rzecznicy kategorii wolnych zawodów przedstawią podsumowanie osiągnięć i nakreślą przyszłe działania pod hasłem „Od Rzymu do Brukseli”.

Konferencja skupi wielu krajowych i europejskich przedstawicieli wolnych zawodów oraz ekspertów akademickich w tej dziedzinie. Zorganizowane zostaną trzy panele:

  • Odejście od truizmu, którym jest „protekcjonizm”, i dostosowanie definicji „interesu publicznego” do zmian społecznych.
  • Czy cyfryzacja zmienia podstawowe potrzeby ludzkości i jaki to ma wpływ na wolne zawody?
  • Ograniczenia w udziale w kapitale własnym: już niepotrzebne czy też potrzebne bardziej niż kiedykolwiek? Interesy inwestorów a wymogi zawodowe.

Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniu 27 listopada 2018 r. w godz. 10.00–17.00. (cl)