Trzeci pakiet dotyczący mobilności powinien uwzględniać wszystkie formy transportu

Nowy wniosek Komisji powinien iść jeszcze dalej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych form transportu. Powinien się skupić na intermodalności transportu towarowego i pasażerskiego. W opinii sporządzonej przez Giulię Barbucci i przyjętej na październikowej sesji plenarnej EKES popiera trzeci pakiet dotyczący mobilności przedstawiony przez Komisję, lecz opowiada się tym, by ten projekt stał się ambitniejszy.

EKES popiera propozycję Komisji jako dalszy krok w kierunku zrównoważonego transportu dla Europy. Jednak Giulia Barbucci stwierdziła: „Zachęcamy Komisję, by wyszła poza transport drogowy. Aby transport był zrównoważony i bezpieczny, należy uwzględnić wszystkie jego dostępne formy. Potrzebna nam ambitniejsza wizja, która będzie obejmowała intermodalność między publicznymi i prywatnymi środkami transportu jako sposób realizacji celów wydajności, jakości życia i bezpieczeństwa”.

Komitet wzywa także Komisję, aby udostępniła na ten program wystarczające środki, popiera strategiczne plany działania dotyczące bezpieczeństwa na drogach i akumulatorów i przypomina Komisji o ewentualnych kwestiach dotyczących pełnej automatyzacji pojazdów i przejścia na pojazdy elektryczne.

W maju 2018 r. Komisja Europejska opublikowała trzeci pakiet „Europa w ruchu”. Jest to jej najnowszy wkład w modernizację europejskiego transportu. Pakiet skupia się na transporcie drogowym, zwłaszcza na transporcie samochodowym i obejmuje następujące trzy główne elementy: bezpieczeństwo, połączalność i automatyzację oraz czysty transport. (mp)