40% budżetu UE należy przeznaczyć na kwestie związane ze zmianą klimatu

Dzięki opinii w sprawie paktu finansowo-klimatycznego EKES chce zapewnić finansowanie koniecznej transformacji w kierunku ekologicznej gospodarki. Przekonuje, że na walkę ze zmianą klimatu i jej skutkami należy przeznaczyć 40% budżetu UE.

„Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości i dla naszej planety. Ale dostrzegamy też możliwości wynikające z potrzeby przekształcenia europejskiej gospodarki w gospodarkę zrównoważoną. Możemy to osiągnąć, jeżeli będziemy w Europie działać wspólnie", powiedział Rudy de Leeuw.

Na walkę ze zmianą klimatu i jej skutkami należy przeznaczać w Europie co roku 1115 mld EUR. Pakt finansowo-klimatyczny wymaga jasnych i przewidywalnych ram polityki europejskiej. Wieloletnie ramy finansowe (2021–2027) muszą służyć propagowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy. Cześć budżetu UE przeznaczona na walkę ze zmianą klimatu i jej skutkami powinna wzrosnąć do 40%.

Należy też rozważyć przekształcenie EBI w bank na rzecz zrównoważonego rozwoju finansujący głównie transformację energetyki, ekologiczną mobilność i innowacje. EKES popiera stworzenie jednolitego unijnego systemu klasyfikacji (taksonomii), by wspierać zrównoważone projekty i inwestycje, które mają maksymalnie pozytywne oddziaływanie ekologiczne i gospodarcze.

Oznakowanie ekologiczne powinno być przyznawane inwestycjom przestrzegającym unijnej taksonomii i najwyższych norm z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Należy wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym i inwestycje w efektywne energetycznie budynki. Ponadto w każdej umowie handlowej zapisy dotyczące kwestii społecznych i środowiskowych powinny zostać powiązane z zobowiązaniem do realizacji porozumienia paryskiego.

„Jesteśmy przekonani, że w perspektywie długoterminowej ekologizacja gospodarki jest warunkiem pozostania w czołówce na rynku światowym. My, Europejczycy, możemy stać się liderami tych przemian”. (sma)