EKES apeluje do Komisji: cyfryzacja musi sprzyjać włączeniu społecznemu

Program „Cyfrowa Europa” Komisji Europejskiej jest krokiem we właściwym kierunku, gdyż uznano w nim kluczową rolę umiejętności cyfrowych, ale mógłby być ściślej związany z realiami społecznymi. W opinii, którą przygotowali Norbert Kluge i Ulrich Samm, przyjętej na październikowej sesji plenarnej, EKES poparł wniosek Komisji i podkreślił, że cyfryzacja w Europie musi mieć inkluzywny charakter, a „cyfrowa dywidenda” być sprawiedliwie rozdzielona pomiędzy odpowiednie działania.

„Ponieważ cyfryzacja dotyczy wszystkich dziedzin życia i wszystkich ludzi, niezwykle ważne jest, by wszyscy obywatele UE mogli z niej czerpać korzyści”, powiedział Norbert Kluge. , dodał. „Nikt nie może być wykluczany z dostępu do rozwoju cyfrowego z powodów takich jak: płeć, status społeczny, niższy poziom wykształcenia, kwalifikacje, umiejętności cyfrowe, pochodzenie, wiek czy niepełnosprawność”.

Cyfrowa wiedza i umiejętności mają podstawowe znaczenie i zostały uznane za kluczowe elementy programu. Bardzo ważne jest, aby pomóc przedsiębiorstwom, pracownikom i konsumentom w nabywaniu i stosowaniu zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych technologii cyfrowych. Szkolenie mogłoby odbywać się za pośrednictwem centrów innowacji cyfrowych utworzonych w terenie, w regionach. , podkreślił .

W czerwcu 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 w celu ustanowienia jednolitego rynku cyfrowego, zapewnienia Europie pozycji lidera w cyfryzacji oraz wzmocnienia gospodarki i konkurencyjności na arenie światowej. (mp)