Część 1 – Co się stało z praworządnością?

Titel 1

 

Perspektywa lokalna to nowy podcast Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Poruszamy w nim gorące tematy, którymi wydają się interesować obecnie wszyscy, ale czynimy to z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego. Przekazujemy opowieści zainteresowanych stron działających lokalnie oraz przedstawiamy punkty widzenia członków EKES-u reprezentujących ich interesy w Brukseli.

W pierwszej części zatytułowanej Co się stało z praworządnością? udział weźmie hiszpański członek EKES-u José Antonio Moreno Díaz, który przedstawi działania Grupy ds. praw podstawowych i praworządności w Komitecie zmierzające do powstrzymania coraz poważniejszych ataków na fundamentalne wartości UE. O problemach tych opowie dwoje innych gości – Jolanta Kurska z Fundacji Bronisława Geremka i Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight w Warszawie. (ll)