Oświadczenie Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u

Zespół #vonderleyen otrzymał zielone światło: musimy teraz przystąpić do budowania zrównoważonej Europy w interesie wszystkich obywateli!

27 listopada 2019 r.

Dzisiejsze głosowanie w Parlamencie Europejskim otwiera ścieżkę wiodącą ku nowej erze w Europie. Jestem przekonany, że po zachęcających wynikach wyborów europejskich w maju nowa przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i jej zespół wiceprzewodniczących wykonawczych, wiceprzewodniczących i komisarzy nada naszemu kontynentowi nowy impuls. Nasi obywatele dali nam pięć lat na zbudowanie Europy jutra i nie powinniśmy tej szansy zmarnować.

Opracowany przez nową przewodniczącą Komisji program dla Europy – który obejmuje Zielony Ład jako naszą nową strategię wzrostu na rzecz zrównoważonej Europy, równouprawnienie płci i prawa podstawowe – ściśle odzwierciedla priorytety Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u). Komitet ‒ nasz europejski dom społeczeństwa obywatelskiego ‒ jest głęboko przekonany, że najwyższy już czas, by UE przyjęła i wdrożyła ambitny i zrównoważony program. Będzie to wymagało zmiany naszego nastawienia.

Na sesji plenarnej w październiku EKES przedstawił swój wkład w program prac Komisji Europejskiej na kolejne pięć lat. Podkreślił przy tym, że UE musi skupić się na zmianie klimatu, cyfryzacji, praworządności i globalizacji, a także przyjąć nowy system sprawowania rządów, który w większym stopniu angażuje organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

EKES radzi Komisji Europejskiej, by ustrukturyzowała swój przyszły plan prac na rok 2020 i na kolejne lata wokół tego filaru. Apeluje ponadto o przyjęcie nadrzędnej strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2050 w celu wdrożenia zaproponowanej przez ONZ Agendy 2030 i jej17 celów zrównoważonego rozwoju, które Unia Europejska zobowiązała się osiągnąć do 2030 r.

Musimy podejmować działania na wszystkich poziomach jednocześnie i nadawać im odpowiednią dynamikę, by sprostać pilnym wyzwaniom środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest wdrożenie filaru społecznego na rzecz sprawiedliwej i uczciwej transformacji. Komitet stwierdza ponadto, że kapitalne znaczenie ma nowa struktura zarządzania UE, a także nowe przepisy oraz instrumenty służące określaniu i wdrażaniu polityki UE. Należy zwłaszcza wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego w celu zwiększenia demokratycznej rozliczalności.

Osiągnięcie celu dotyczącego zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego wymiarach wymaga znacznych wysiłków i zaangażowania wszystkich zainteresowanych podmiotów. Otwarta debata demokratyczna oparta na ustrukturyzowanym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego jest zatem niezbędna dla zapewnienia sprawiedliwej i skutecznej transformacji.

Przyjęliśmy także do wiadomości decyzję Ursuli von der Leyen o nadaniu nowego impulsu demokracji europejskiej poprzez zorganizowanie konferencji na temat przyszłości Europy. Należy ją przygotować przy pełnym zaangażowaniu EKES-u jako tej instytucji UE, która jest najbliższa obywatelom i stanowi najbardziej autentyczne ucieleśnienie demokracji uczestniczącej. Na koniec pragnę wyrazić zadowolenie z tego, że kultura została obecnie uznana za pomost między naszą przeszłością i przyszłością i uwzględniona w tytule stanowiska komisarz Mariyai Gabriel.

Jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zaangażowani we wspieranie Unii, która mierzy wyżej.

Jak zaapelowała nowa przewodnicząca Komisji, weźmy się do pracy ‒ RAZEM.