Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego otrzymuje...

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny dokonał wyboru pięciu finalistów spośród niemal 180 inspirujących projektów zgłoszonych do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, w 2019 r. poświęconej wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równość płci.

Do Nagrody nominowano (w kolejności alfabetycznej w jęz. angielskim):

  • Projekt „Fairy Tales” bułgarskiego stowarzyszenia NAIA, w ramach którego za pomocą klasycznych bajek uczy się równouprawnienia płci dzieci w wieku przedszkolnym;
  • #mimmitkoodaa (Kod kobiet), program Fińskiego Stowarzyszenia Oprogramowania i e-Biznesu (Ohjelmisto- ja e-business ry) walczącego ze stereotypem głoszącym, że twórcami oprogramowania mogą być tylko mężczyźni;
  • Ogólnopolski strajk kobiet, ruch społeczny wzmacniający pozycję walczących o zmiany aktywistek z małych i średniej wielkości miast;
  • The Brussels Binder z Belgii, projekt na rzecz szerszej obecności kobiet w europejskich dyskusjach politycznych;
  • „Toponomastyka kobiet”, włoski projekt na rzecz zwiększenia liczby miejsc nazwanych na cześć ważnych postaci kobiecych, by wyróżnić je zasłużonym uznaniem publicznym.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia podczas sesji plenarnej EKES-u w Brukseli, kiedy ogłoszona zostanie ostateczna lista laureatów. Na zwycięski projekt przeznaczone zostanie 14 tys. EUR, a finaliści otrzymają po 9 tys. EUR.

Tegoroczny temat Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego wiąże się ze zdecydowanym zaangażowaniem EKES-u na rzecz równości płci, której w Europie wciąż brakuje. Kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, padają ofiarą dyskryminacji i są często ofiarami przemocy ze względu na płeć. Nagradzając projekty wykazujące wymierne osiągnięcia we wspieraniu równości szans, EKES ma nadzieję położyć nacisk na postępy na drodze do bardziej egalitarnego społeczeństwa dla kobiet i mężczyzn oraz zachęcić do podejmowania dalszych działań. (ll)