Grupa Pracodawców w EKES-ie

Zrównoważony rozwój ma zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorstw i pracodawców, których wysiłki są kluczowe dla rozwoju. Zdrowa i solidna gospodarka jest niezbędnym czynnikiem warunkującym zrównoważony rozwój. Musimy znaleźć rozwiązania korzystne pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Różne zainteresowane strony mają wiele wspólnych poglądów na temat zrównoważonego rozwoju, jednak często różnią się co do sposobu osiągania celów w tym zakresie.

Do takich wniosków doszło grono uczestników dyskusji na temat „Jak biznes może wspierać zrównoważony rozwój”, która odbyła się 21 listopada 2019 r. w Barcelonie (Hiszpania).

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju biznes nie jest problemem, lecz rozwiązaniem – powiedział przewodniczący Grupy I Jacek Krawczyk w wystąpieniu inauguracyjnym. Zwrócił uwagę, że biznes opracowuje i wdraża rozwiązania zarówno na rzecz klimatu, jak i środowiska.

W trakcie głównej dyskusji przedstawiciele wszystkich trzech Grup w EKES-ie zaprezentowali swoje poglądy na kwestię zrównoważonego rozwoju. Debata wykazała, że pomimo odmiennych poglądów pracodawców, pracowników i ekologów na ten temat, istnieje też zgoda co do wielu podstawowych spraw. Konkurencja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju. Konkurencja wymaga dobrego otoczenia regulacyjnego, ale na pewno nie mnożenia przepisów– stwierdziła Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, podsumowując dyskusję.

Spotkanie odbyło się podczas dorocznej konferencji MedaWeek propagującej integrację gospodarczą w regionie Morza Śródziemnego. Członkowie i członkinie Grupy Pracodawców zabrali głos w ramach Forum Rozwoju Biznesu „Nowa Afryka” (New Africa Business Development Forum), szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju (ECOmeda Sustainability Summit) oraz Śródziemnomorskiego Forum Przedsiębiorczyń (Mediterranean Women Entrepreneurs Forum). W trakcie uroczystej kolacji Jacek Krawczyk odebrał nagrodę za wkład w rozwój eurośródziemnomorskiego sektora prywatnego. (lj)