W uchwalonej w październiku opinii z inicjatywy własnej Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) zaapelowała o sprzyjające włączeniu społecznemu przestawienie sektora kolejowego na technologie cyfrowe. W związku z tym zaproponowała podjęcie kierowanej przez Komisję Europejską inicjatywy służącej zebraniu potrzebnych 100 mld EUR na inwestycje.

Aby przyspieszyć cyfryzację, należy też przyspieszyć wdrażanie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym – zauważa sprawozdawca Alberto Mazzola. Kolej może stać się podstawą rozwoju aspektu europejskiej tożsamości cyfrowej dotyczącego mobilności za pośrednictwem otoczenia regulacyjnego, które napędza konkurencję i innowacje.

Wysoko na liście priorytetów powinno znaleźć się także tworzenie ram technicznych i regulacyjnych. Partnerzy społeczni w Europie powinni prowadzić dialog, by antycypować i łagodzić skutki automatyzacji i cyfryzacji, co pozwoli zapewnić sprawiedliwą transformację – zaznacza współsprawozdawca Guy Greivelding.

Przy przechodzeniu na cyfrowy system kolejowy trzeba też mieć na względzie bezpieczeństwo oraz przedsięwziąć solidne środki dotyczące cyberbezpieczeństwa. Dlatego EKES zaleca ściślejszą współpracę w tym zakresie między Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) a Agencją Kolejową Unii Europejskiej (ERA). (sma)