Tegoroczny program kulturalny EKES-u zamkną: wystawa fotograficzna, która przedstawia jeden z najważniejszych obiektów dziedzictwa przemysłowego Chorwacji, oraz prowokujący do myślenia film, w którym nową normą staje się odmienność.

W siedzibie Komitetu odbywa się wystawa fotograficzna Dziedzictwo przemysłowe miasta Sisak – przeszłość i teraźniejszość, której kuratorami są muzeum miejskie w Sisaku i tamtejsza galeria fotograficzna Siscia Obscura. Ekspozycja, powiązana tematycznie z pracami Komitetu w zakresie przemian w przemyśle, składa się z prac ukazujących miasto przez obiektyw znanych chorwackich fotografów. Zorganizowała ją Grupa Pracodawców w EKES-ie, a oficjalnego otwarcia dokonał 27 listopada przewodniczący Grupy. Wystawę można zobaczyć we Foyer na 6. piętrze do końca roku.

Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami EKES zaplanował 19 grudnia projekcję krótkiego niemego filmu Downside Up!, który zdobył kilka międzynarodowych nagród. W pokazie weźmie udział dyrektor artystyczny Theater Stap, belgijskiego zespołu teatralnego współpracującego z aktorami z niepełnosprawnością, oraz odtwórca głównej roli w filmie. Będzie on też dyskutował z widzami w ramach debaty poświęconej Europejskiemu filarowi praw socjalnych i jego zgodności z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Projekcję filmu organizuje Departament Komunikacji EKES-u i działający w jego obrębie Komitet ds. Równych Szans (COPEC). (ck)