Nowe wzorce dla społeczeństw w Europie

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła równouprawnienie płci jednym z priorytetów przyszłej kadencji, jednocześnie w etap transpozycji wchodzi unijna dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. To moment, kiedy trzeba na nowo zdefiniować zależności między równością płci, godzeniem życia zawodowego i rodzinnego, rodzicielstwem, sytuacją współczesnych rodzin, osób potrzebujących opieki i ich opiekunów, starzeniem się społeczeństw i demografią.

By lepiej przeanalizować te zjawiska, Grupa „Różnorodność Europy” zorganizowała 12 listopada konferencję wysokiego szczebla nt. Nowe wzorce dla społeczeństw w Europie. Dyskusję moderował Ralph Sina, dyrektor studia WDR/NDR w Brukseli.

Prelegentami byli m.in.: Virginija Langbakk, dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Annemie Drieskens, przewodnicząca COFACE Europe, oraz Dominique Boren, były prezes Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Rodzin LGBTIQ* (NELFA). 

Jedna z propozycji, zgłoszona przez przewodniczącego Grupy „Różnorodność Europy” Arno Metzlera, dotyczyła powołania Europejskiego Parlamentu Rodzin, w którym wszystkie zainteresowane podmioty mogłyby nawiązywać kontakty i wymieniać się sprawdzonymi rozwiązaniami.

Z wystąpieniami prelegentów można zapoznać się tutaj.