Technologia blockchain: EKES twierdzi, że UE powinna stać się światowym liderem

Technologia blockchain może przekształcić społeczeństwo, ale potrzebna jest jasność i pewność prawa, a zatem wspólne podejście UE. Takie jest główne przesłanie opinii z inicjatywy własnej przyjętej przez EKES 30 października, w której Komitet wzywa również Komisję Europejską do uruchomienia kompleksowej inicjatywy mającej na celu uczynienie z UE globalnego autorytetu w tej dziedzinie.

Technologia ta może mieć zastosowanie w wielu sektorach. Zwiększa ona bezpieczeństwo i przejrzystość, a nawet może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Jednak w swej opinii EKES zauważa, że do rozwiązania pozostaje jeszcze wiele problemów i istnieje pilna potrzeba zapewnienia jasności i pewności prawnej oraz ochrony prywatności.

W związku z tym Komitet apeluje o wspólne podejście na poziomie UE i zwraca się do Komisji o uruchomienie kompleksowej inicjatywy, której głównym elementem będą cele zrównoważonego rozwoju. Inicjatywie powinien towarzyszyć plan działania zmierzający do tego, by Europa stała się punktem odniesienia dla całego świata w dziedzinie technologii blockchain.

W tej perspektywie priorytetem jest zagwarantowanie pewności prawa. Obecne ramy prawne są niejasne i niejednolite na poziomie państw członkowskich. Zasadnicze znaczenie ma również ochrona prywatności, zapewnienie interoperacyjności między różnymi platformami technologicznymi blockchain oraz ograniczenie kosztów transakcji, które w wielu przypadkach są zbyt wysokie. (dgf)