Pięć pytań do Eleonory Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio to nowa kierownik Departamentu Komunikacji, która 1 października 2018 r. przejęła tę funkcję po Peterze Lindvaldzie Nielsenie.

  1. Rozpoczyna Pani pracę na nowym stanowisku. Jakie główne cele stawia Pani przed Departamentem Komunikacji?

Głównym celem Departamentu Komunikacji jest skuteczne stawienie czoła wyzwaniu komunikacji na temat Komitetu przy wykorzystaniu różnych dostępnych narzędzi, od tych tradycyjnych (komunikaty prasowe, biuletyny, broszury itp.) do bardziej nowoczesnych (publikacje cyfrowe, media społecznościowe itd.)/ EKES w krajobrazie UE jest instytucją wyjątkową, a jego Departament Komunikacji, poprzez swoje działy odpowiedzialne za prasę, komunikację online, wizyty i konferencje będzie nadal intensywnie działał na rzecz przekazania głosu społeczeństwa obywatelskiego tam, gdzie jest to istotne.

  1. Jakie są Pani poglądy na temat zwiększenia widoczności EKES-u w odniesieniu do głównych wyzwań UE w 2019 r.?

To niespokojny i interesujący okres dla Unii, gdy mamy do czynienia z wnioskami dotyczącymi wieloletnich ram finansowych po 2020 r. (co do których EKES był pierwszą instytucją, która zajęła oficjalne stanowisko), z nadchodzącymi wyborami europejskimi i perspektywą brexitu. Kiedy weźmiemy te wszystkie czynniki pod uwagę, okazuje się, że nie chodzi jedynie o widoczność EKES-u, lecz również jego potencjał odgrywania aktywnej i pożytecznej roli poprzez pracę członków i ich cenną sieć organizacji. 

  1. Jaką rolę chciałaby Pani, aby EKES pełnił w trakcie kampanii przed wyborami europejskimi?

Zespół ds. Komunikacji niedawno przyjął kompletny plan działania w zakresie komunikacji związanej z wyborami europejskimi, obejmujący różne działania i projekty (od wydarzenia dla młodzieży do wizyt z cyklu „Going local”). Dzięki wyjątkowemu charakterowi EKES-u nasi członkowie będą mogli odegrać szczególną rolę w przygotowaniach do wyborów. Jednocześnie poprzez swoje sieci oddolne mogą pełnić role opiniotwórcze, ambasadorów UE i podmiotów wywierających wpływ.

  1. Mając za sobą doświadczenie wieloletniej pracy w Komitecie, w jaki sposób określiłaby Pani prawdziwą siłę EKES-u w porównaniu z innymi instytucjami?

Być może będę się tu powtarzać – tę siłę stanowią członkowie. Jest to faktyczny głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

  1. Jakie jest Pani motto, główna zasada, która przyświeca Pani w działaniach i myślach?

Podążaj za sercem, lecz nie zapominaj o mózgu! (ehp)