Delegacja EKES-u debatowała z albańskimi partnerami o dialogu społecznym i polityce na rzecz młodzieży

W dniach 24–25 września br. członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego spotkali się w Tiranie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Albanii w celu omówienia stanu dialogu społecznego w Albanii i polityki dotyczącej młodzieży oraz udziału młodzieży w życiu kraju.

Diljana Sławowa, przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych (REX) w EKES-ie, i Dragica Martinović Džamonja, przewodnicząca Komitetu Monitorującego ds. Bałkanów Zachodnich, przewodniczyły delegacji EKES-u na spotkaniu z Luigim Sorecą, nowo mianowanym szefem delegatury UE w Albanii. W związku z możliwością rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią w 2019 r. podkreślono, że społeczeństwo obywatelskie, w tym organizacje młodzieżowe i partnerzy społeczni, powinno być w pełni włączone w prace na wszystkich etapach procesu akcesyjnego.

Dragica Martinović Džamonja odbyła spotkania dwustronne z przedstawicielami władz wysokiego szczebla. Jej rozmówcami byli: Lindita Nikolla, minister edukacji, sportu i młodzieży, Dajna Sorensen, wiceminister finansów i gospodarki odpowiedzialna za zatrudnienie oraz kształcenie i szkolenie zawodowe, Vasilika Hysi, wiceprzewodnicząca albańskiego parlamentu i Gent Cakaj, wiceminister do spraw europejskich i spraw zagranicznych. Podczas tych spotkań Dragica Martinović Džamonja wyjaśniła, że rolą EKES-u, jako głosu zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu UE, jest wymiana najlepszych praktyk i wiedzy fachowej w całej UE w dziedzinie konsultacji społecznych i uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Wspólnie stwierdzono, że Albania poczyniła w ostatnich latach postępy w wielu dziedzinach, ale jednocześnie podkreślono, że trzeba intensywnie kontynuować reformy, by kraj pokonywał kolejne etapy na drodze do akcesji.

Wspomniane spotkania odbyły się w ramach przygotowań do 7. edycji Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Bałkanów Zachodnich zaplanowanej na 2019 r. Komitet Monitorujący ds. Bałkanów Zachodnich zamierza podzielić się najważniejszymi wnioskami z tej misji z innymi instytucjami UE.

Komitet Monitorujący EKES-u ds. Bałkanów Zachodnich, spotykający się maksymalnie trzy razy w roku, ustanowiono w 2004 r. w celu monitorowania wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacji demokracji w tym regionie. (ks)